Kragujevac, Serbia  (Gábor's business trip)
Kragujevac, Szerbia (Gábor dolgozni járt itt)


HIKING PAGE


MAIN PAGE

Click to any of the pictures  - Kattints bármelyik képre 

TOWN KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC VÁROS
1. Road construction in Serbia - Autópálya építés Szerbiában 2. Belgrade- Belgrád 3. Arriving to Kargujecvac Kragujevacba érkeztünk 4. A huge cross at the entrance of the town- Nagy kereszt a város szélén
5. A main street in Kragujevac - Kragujevac egyik főutcája 6. Hotel Zelengora where we stayed - Hotel Zeelngora, ahol laktunk 7. Restaurant and graffiti - Vendéglő és graffiti 8. The building of the Court -
A városi bíróság
9. Aik Bank -  Aik Bank 10. The building of the Court -
A városi bíróság
11. Peron, the train bar - Peron, a vasút-presszó 12. Serbian Post and Telecom  - A Szerb Posta és Távközlés
13. We live in a safe town, and will go on the same way. Police Kragujevac - Biztonságos városban élünk, és ezt folytatni akarjuk. - Kragujevac Rendőrsége 14. Statue of Jovan Ristić (1831-99) Serbian politician - Szerb politikus, Jovan Risztics (1831-99) szobra 15. Railway and factories in the distance - Vasút és gyárak a messzességben 16. The pedestrian area 
- A város sétáló része
17. Cariatides  - Kariatídák 18. Zastava plant and bridge over Lepenica  - A Zastava gyár és hídja a Lepenica felett 19-20. The plant is no more producing Zastava car, it is closed. Italian car factory will produce here FIAT car from next year. - A gyár már nem termel Zastava autókat, bezárt. Az olasz FIAT gyár fog itt termelni a jövő évtől.
21. A Zasatva gyárat 1853-ban alapították. - The Zastava plant was founded in 1853. 22. I guess in the 1800s, carriages or machines were produced - Gondolom a 19. szd.-ban kocsikat vagy gépeket gyártottak. 23. Block houses - Blokkházak 24. Technical College - Műszaki Főiskola
25. Pedestrian bridge and Zastava Plant - Gyalogos híd és a Zastava gyár 26. The green market hall -
A zöldségiac csarnoka
27. Modern house - Modern ház 28. The secondary school and the satue of Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864) Serbian linguist, language reformer - Gimnázium és Vuk Stafanović Karadžić (1787-1864) szerb fillológus és nyelvész.
29. Theater - Színház 30. Joakim Vujić (1772-1842)  is regarded as 'father' of Serbian theater - Joakim Vujić (1772-1842) a szerb színház megteremtője 31-32. Saborna Crkva Svete Bogorodice – the Church Cathedral of Holy Mother of God known as Nova crkva – the New Church was built in late 19th century.- Saborna Crkva Svete Bogorodice – a templom magyar neve "Isten Szent Anyja", vagy Újtemplom (Nova crkva)  a 19. szd. végén épült. 
33. The New Church - Az Új Templom 34-35. The church iconostasis was painted in 1926 by the Russian artist Andrei Bitsenko. - A templom ikonjait 1926-ban az orosz művész, Andrej Bicenko festette. 36. Decoration on the entrance gate: two saints holding the coat of arms  - A bejárat dísze: két szent tartja a címert.
37. The New Church - Az Új Templom 38The New Church by night - Az Új Templom esti fényben 39. A governmental building - Egy kormányzati épület 40. Aik Bank 
41. The Peron, train bar -
A Peron, vasút-presszó
42The Peron, train bar -
A Peron, vasút-presszó
43. The building of the Court -
A városi bíróság
44. Beer -  Sör
45. Dinner in "Vino i pane" restaurant  -  Vacsora a "Vino i pane" étteremben 46. Restaurant -  Vendéglő 47. The town park -  A városi park 48. Fountain and statue -  Szökőkút és szobor
MUSEUM "21. OCTOBER" IN KRAGUJEVAC - AZ "OKTÓBER 21." MÚZEUM KRAGUJEVACBAN
49-50-51. The museum of "21 October 1941 Massacre of Kragujevac". On that day the Nazi German soldiers killed 100 Serb civil men for each died German soldier and 50 Serbians for each wounded German soldier. 2800 Serbians were killed on that day. -  Az 1941 október 21-i kragujeváci tömegmészárlás emlékmúzeuma.  Azon a napon a Nazi német katonák minegyik halottjukért 100 szerb civil férfit, és mindegyik sebesültjükért 50 szervet végeztek ki. 2800 szerbet végeztek ki egyetlen nap alatt. 52. Farewell letters of the victims, written in the last minutes. -  Búcsúlevelek, melyeket az áldozatok írtak szeretteiknek az utolsó pillanatokban.
I neka bude kraj i početak
Cveta koji če imati njihovo ime i naše ruke
Ovde gde je istorija progovorila na sav glas
Ovde gde ostaviše svoju krv da svetli
----- Branko Miljković
And let it be the end and the beginning,
A flower which will keep their names and our hands,
Here where the history is spoken out loudly,
Here where their blood was left in light.  ----- Branko Miljković
Legyen ez a vég és a kezdet,
Egy virág, amely őrzi az ő nevüket és a mi kezünket.
Itt, ahol a történelem hangos szót kap.
Itt, ahol vérük ömlött a fénybe.
----- Branko Miljković
53. Words of the Serbian poet poet Branko Miljković (1934-61)  -  A szerb költő Branko Miljković (1934-61) szavai 54. The poem in Serbian language -  A vers szerb nyelven 55. The poem in English language -  A vers angolul 56. The poem in Hungaruan language -  A vers magyarul
Možete ovde pročitati drugu pjesmu Branka Miljevića: Grob na Lovćenu
Here you can find another poem of Branko Miljković: Tomb on Lovćen Mountain
Itt olvasható Branko Miljković egy másik verse: Síremlék a Lovćenen
57. The entrance of the museum  -  A múzeum bejárata 58-59. Historical facts  -  Történelmi tények 60. The black room with the names of the 2800 victims -  A feketeszoba a 2800 áldozat nevével
61.  Victims killed: teachers...  
  Az áldozatok: tanárok... 
62. ... workers...
 ... munkások ...
63. ... also few women...
 ... néhány nő is ... 
64. ... traders, locksmiths, tailors...
... kereskedők, lakatosok és szabók...
65.  ... shop sellers ...
  ... bolti eladók ...  
66. ... students, schoolboys...
 ... diákok, iskolásfiúk ...
67. ... and all the schoolboys from the Kragujevac Boy School. ...
 ... és a Kragujeváci Fiúgimnázium valemnnyi tanilója. 
68. Farewell letters from the victims  - Az áldozatok búcsúlevelei
69.  A statue in the museum garden - Egy szobor a múzeum kertjében
70. The map of the Memorial Park - Az Emlékpark térképe 71. The monument of grief and defiance - A bánat és a dac emlékműve 72. One of the masstombs of the visctims  - Egyike az áldozatok tömegsírjainak
73. A road of the Memorial Park - Az Emlékpark egyik útja
74. The Šumarice Memorial Park - A Šumarice Emlékpark  75-76. The monument of the shot students and schoolboys.  -
A lelőtt dikok és iskolásfiúk emlékműve
77-78. The monument of the shot students and schoolboys.  -
A lelőtt dikok és iskolásfiúk emlékműve
79-80. The chapell was raised as a mamorial of the victims.  -
A kápolna is az áldozatok emlékére épült.
81-82-83-84. U slavu svete jednodušne u životvorne trojice oca, sina i duha svetoga  a u čast novomučenika kragujevackih 7510 g. od stvaranja sveta i 2002 g. od ročenja po telu gospoda i spasitelja našeg  Isusa Hrista podiže se ovaj sveti hram podsticanjem blaženopoč. Arhijereja šumadinskoj dr Save  u breme njegovog preosveštenstva g. vasilija episkopa zvorničko tuzlanskog adm. eparhije šumadijske trudom i žrtvom g. jovana aleksija sa svojom porodicom.
For the saint glory of  the holy oneness, the creator of all lives, the Holy Trinity of the Father, the Son and the Holy Spirit, for remembering the tortured men of Kargujevac, 7510 years after the creation of the world, and 2002 years after the birth of our Lord the Saviour Jesus Chirst, this holy church was raised here for supporting the blessing, by  his majesty bishop Dr. Sava under his governance of Mr. Vasilij Bishop of (zvorničko) Tuzla administration, with the efforts and sacrifices of Eparchia (prefecture) of Šumadija, and by Mr Jovan Aleksij and his family.
Az egylényegű és minden életet megteremtő Isten, a Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek dicsőségére, a Kragujevacban megölt emberek emlékére, 7510 évvel a világ teremtése és 2002 évvel a Megváltó Jézus Krisztus születése után, épült ez a templom Dr. Száva püspök és felettese Vaszlij püspök (Tuzla) irányításával, és a Sumadija Prefektúra anyagi erőiből és Jovan Alekszij és családja támogatásával.
85. The monuments of the shoe cleaners. Before the boys were shot they were forced to clean the boots of the German soldiers, what they refused. - A cipőpucolók emlékműve. Mielőtt a fiúkat lelőtték, a német tisztek a csizmájukat akarták velük pucoltatni, de ők nmegtagadták.  86. Hotel Šumarice 
87-88. SLOBODO, OVDE SU STO ZA JEDNOG PALI, I ZA TVOJ DOLAZAK STAZU OVU SRCIMA SVOJIM PLOPCALI.

FREEDOM, HERE HUNDREDS WERE FALLEN FOR ONE, AND THE PATH WHERE YOU CAME IS PAVED WITH THEIR HEARTS.

SZABADSÁG, ITT SZÁZAK ESTEK EL EGYÉRT, ÉS AZ ÚT AHOL JÖTTÉL AZ Ő SZÍVÜKKEL VAN KIKÖVEZVE.

MAIN PAGE

  

HIKING PAGE     

89.  The museum of "21 October 1941 Massacre of Kragujevac".
-  Az 1941 október 21-i kragujeváci tömegmészárlás emlékmúzeuma.
90. A huge cross at the entrance of the town- Nagy kereszt a város szélén

==================================

The Kragujevac massacre became the topic of the several literature and movie pieces - A kragujevaci tömeggyilkosság több irodalmi és filmalkotásnak is a témája lett
1. "Krvava bajka (Tale of Blood) is the poem of  Desanka Maksimović. - Krvava bajka (Véres történet) a címe Desanka Maksimović költeményének.
http://www.omniplan.hu/HR/Translations/Lovcen/Krvava-Bajka.htm
2. ŤKrvava bajkať (Tale of blood) is a  film (from 1969) directed by Branimir Tori Jankovic.   -      ŤKrvava bajkať (Véres történet) egy  film, amely 1969-ben készült)  Branimir Tori Jankovic rendezésében.
http://www.youtube.com/watch?v=kneghROnYpg