Source: http://www.ivica.info/kratkeprice.html#5     Back HR page <---
Kratke priće  - Ivica Smolec Short stories by Ivica Smolec

Novellák Ivica Smolectől

NAJBOLJA ESPRESO KAVA U MOM ŽIVOTU

THE BEST ESPRESSO COFFE IN MY LIFE

A LEGJOBB ESZPRESSZÓ KÁVÉ ÉLETEMBEN

Noćas sam učio. Zato sam jutros umoran, neispavan. Veselim se espreso kavi koju ću popiti u kafiću pored škole, prije nastave. Na izlasku iz tramvaja – ispružena ruka. Napipam u džepu četiri kovanice, sve što mi je ostalo od zadnjeg džeparca. Kad popijem kavu, neće mi ostati za sendvič pod velikim odmorom.
 
Last night I was learning. Due to this I am tired and unslept this morning. I can hardly wait for the coffee that I will soon drink, next to the school, before the lessons start. While getting out the tram, my hand is strechtching into my pocket. I feel four coins. This is all that left from my pocket money. If I drink coffee, no money will be left for a sandwich during the long break in school. Éjszaka tanultam. Ezér aztán  reggel fáradt és kialvatlan vagyok. Előre örülök annak a kávénak, amit nemsokára inni fogok az iskola közelében, tanítás előtt. A villamosból kiszállva a zsebembe nyúlok. Négy érmét találok, ennyi maradt összesen a zsebpénzemből. Ha kávét iszom, nem fog szendvicsre maradni a nagyszünetben.
Odvajam jednu, tri će mi biti dosta za kavu u onom drugom kafiću, koji nije tako udoban i nalazi se malo dalje. Žena u dronjcima kaže: "Bog te blagoslovio!” I separate one. Three coins will be enough for a coffee in that other coffeeshop, which is not so comfortable and is a bit further. A lady dressed in rugs steps to me and says: "God bless you!" Egyet külön teszek. Három még elég lesz egy kávéra abban a a másik kávézóban, ami nem olyan kényelmes és kicsit arrébb van. Egy rongyos asszony jön oda, és ezt mondja: "Isten áldjon!"
Idem prema školi i razmišljam: "Možda je varalica, iskorištava lakovjerne poput mene. Možda ima više novaca nego ja. Ali, možda i nema. Možda ju kod kuće čeka gladno dijete. Možda će za moju kovanicu kupiti pola kruha. A što ako ima dvoje, troje djece?” Walking towards the school I am hesitating: Maybe she is a cheater, looking for such credulous person like me. Maybe she has more money than I have. But maybe not. Maybe a hungry child is waiting for her at home. Maybe she will buy half loaf of bred bread for my money. And what if she has two or three children? Lépdelek az iskola felé és ezt gondolom: "Lehet, hogy ez egy csaló, és ilyen hiszékenyeket keres, mint én. Lehet, hogy több pénze van, mint nekem. De lehet, hogy nincs. Lehet, hogy otthon egy éhes gyerek várja. Lehet, hogy az én pénzemen fél kenyeret fog venni. És mi van, ha két, három gyereke van?
Vraćam se i istresam ženi sve svoje preostale novčiće na dlan. Bojažljivo me gleda, nijemo, ne zatvara ruku. Okrećem se i odlazim, stidim se pričekati njenu zahvalu. Pun sam adrenalina, osjećam se sretnim. Možda sam prevaren, ali vjerojatno sam upravo učinio najbolje od svih dobrih djela - pomogao bližnjem. I turn back and put all the coins in the hand of the woman. She looks at me shy, quietly, and is still not closing her fingers. I turn  and go away. I feel ashamed waiting for her thanks. I am filled with happiness, and feel glad. Maybe I am fool, but this is the best of my deeds - I helped to a human being. Visszafordulok és az asszony tenyerébe öntöm a megmaradt pénzt. Szégyellősen néz rám, némán, nem csukja be a tenyerét. Megfordulok és elindulok, szégyellem megvárni a köszönetét. Boldogsággal telve, könnyednek érzem magam. Lehet, hogy megbolondultam, de talán minden eddigi tettem közül a legjobbat cselekedtem, segítettem egy embertársamnak.
I ta kava koju nisam popio bila je najbolja espreso kava u mom životu. And the coffee what I did not drink, was the best espresso coffee in my life. És az a kávé, amit nem ittam meg, volt a legjobb eszpresszó kávé életemben.
     

veseliti se = to be happy = örülni
nastava = lessons = tanítás
Na izlasku iz tramvaja = while getting out from the tram = míg kiszállok a villamosból
ispružiti = stretch out = kinyújt
ispružena ruka = stretched hand = kinyújtott kéz
pipati = feel = érez
džepa = pocket = zseb    u džepu = in the pocket = zsebben
kovanica = coin = érme, fémpénz
ostati =stay, remain, be left = marad
mi je ostalo = left for me = nekem maradt
zadnji = last = utolsó
džeparci = pocket money = zsebpénz
pod velikim odmorom = during the long break = a nagyszünetben
odvajati =  separate = különválaszt
tri će mi biti dosta za kavu = three will be enough for me for a coffee = három elég lesz nekem egy kávéra
u onom drugom kafiću = in that other coffeeshop = abban a másik kávézóban
nalaziti se = is located, situated = van, elhelyezkedik
malo dalje = a bit further = kicsit arrébb
u dronjcima = in rugs =  rongyos, rongyokban
idem prema školi = I go towards the school = megyek az iskola felé
razmisliti  = think over = valamin gondolkodni
razmišljam = I think on it = arra gondolok
varalica = cheater = csaló
lakovjerne = credulous = hiszékeny
poput mene = like me = mint én
nego = than = mint
vratiti = return, turn back = visszafordul
ja vraćam = I return, turn back = visszafordulok
istresti = to empty = kiüríteni
dlan = palm = tenyér
bojažljivo = timidly, shy = szégyellősen
nijemo = dumb = némán
okrećem se = I turn myself = megfordulok
odlaziti = go away = elmegy
stidim se = I am ashamed = szégyellem magam
zahvala = thanks = köszönet
pun = full = tele
osjećam se sretnim = I feel happy = boldognak érzem magam
prevaren = fooled = megbolondult
vjerojatno = probably = talán
upravo = properly = helyesen
učiniti = do, make = tenni, csinálni
bližnji = neighbour = szomszéd