2011.04. Istanbul - Isztambul
 MAIN PAGE
The photos are grey, due to  the rainy and dark weather.  -  A képek mind szürkék, az esős és borús időjárás miatt.
1. Istambul Bazaars - Isztambuli bazárok
1. At the Bosporus -
A Boszporusz partján
2. Eminönü Suqare and the New Mosque  - Eminönü tér és az Új-mecset 3. Street market
Piac
4. Egyptian Bazaar
Egyiptomi bazár
5. Turkish Sweets -
Török édességek
6. One of the gates of the Great Bazaar  - Nagybazár egyik bejárata 7. Copper items -
Rézből készült tárgyak
8. The ceiling -
A mennyezet
9. My lunch -
Az ebédem
10. Turkish clothing  - Török öltözetek 11. Lamps -
Lámpák
12. Women making Turkish bread -
Így készül a török lepénykenyér
2. Topkapi Palace - Topkapi Palota
13. The entrance gate of Topkapi Palce - A Topkapi Palota bejárata 14. Topkapi was the residence of the Ottoman Sultans through more than 600 years  - A Topkapi az oszmán szultánok lakhelye volt több mint 600 éven át 15. The Audience Chambe r-
A fogadószoba
16.Tile on the wall -
Falicsempék
17. Pavement made of pebbles - A járófelület kavics-mozaikból készült 18.  Pavement made of pebbles - A járófelület kavics-mozaikból készült 19.  Pavement made of pebbles - A járófelület kavics-mozaikból készült 20. Library of Sultan Ahmed III -
II. Ahmed szultán könyvtára
21. Marble pillar and ornamented ceiling - Márványoszlop és díszes mennyezet 22. Topkapi Palace -
Topkapi Palota
3. Basilica Cistern - Elsüllyedt Palota / Bazilika Ciszterna - Turkish: Yerebatan Sarayı  /  Yerebatan Sarnıçı
23. The underground cistern was built in the 6th century by the Byzantine Emperor Justinian I. - A földalatti víztárolót a 6. szd-ban I. Jusztinián bizánci császár építette. 24. Lot of fish lives in the water
Sok hal él ebben a vízben
25. The size of the hall: 470 x 210 ft
Capacity: 2,800,000 cu ft water
 A terem mérete: 143 x  65 méter
Kapacitás:  80,000 köbméter víz
26. 336 marble columns, each 9 metres, with capitals Ionic and Corinthian - 336 darab 9-méteres márványoszlop van itt, jón és korintoszi oszlopfőkkel
 
27. Two columns have special basement: Medusa head - Két oszlopnak különleges alapzata van: Medúza-fej 28. These Medusa heads probably were used from other buildings. -
E Medúza-fejeket talán más épületekből használták itt fel.
4. Blue Mosque or Sultan Ahmed Mosque - Kékmecset vagy Szultán Ahmet dzsámi
29-30-31-32. Sultan Ahmed Mosque (Turkish: Sultanahmet Camii) is the national mosque of Turkey, called also "Blue Mosque". (1609-1616 ). Török- ország nemzeti mecsete a Szultán Ahmed dzsámi, a Kékmecset (1609-1616 ).
33-34. The main dome and some of the blue tile that have given the mosque its nickname. - A nagykupola, és a kékcsempáék, amelyről a Kékmecset a nevét kapta.. 35. The praying area. -
Az imádkozás helye.
36. Obelisk of Thutmose III, brought from Karnak, Egypt in 390.  -
III. Tutmózis obeliszk, amelyet 390-ben Karnakból (Egyiptom) hoztak ide.
37. The Pedestal of the Obelisk: Theodosius I is shown offering the crown of victory to the winner in the chariot races.  -
Az obeliszk tapalpzata: I. Thedosius császár a fogatverseny győztesének koszorút ad át.
38. Serpentine Column, originally was the "Delphi Tripod" (see pic 22.) The snake heads were later destroyed. - A Szerpentin oszlop Delphiből került ide, és három összecsavarodott kígyót ábrázolt. (ld. 22. kép) A kígyófejeket később leverték.
5. Hagia Sophia - Hagia Szophia - Turkish: Ayasofya
39. The view of Hagia Sophia   -
A
Hagia Sophia templom.
40. Flowers in the park. - Virágok a parkban 41. Hagia Sophia was completed in 532 by Emperor Justinian I. Later is was mosque, today museum,   - A Hagia Sophia templomot 532-ben fejezte be I Jusztiniánusz császár. Később mecset volt, ma múzeum. 42. The Main Gate. -  A főbejárat.
43. Mosaic over the Main Gate. -  A főbejárat feletti mozaik. 44. The building has special construction, robustness from outside, and large sapces inside. - Az épület speciális konstrukciója kívülről robusztusségot, belül nagy tereket mutat. 45. It was the largest cathedral in the world for nearly a thousand years. -  Majdnem ezer éven át a világ legnagyobb katedrálisa volt. 46. The Main Dome -  A főkupola
47. The Lodge of the Muezzine -
A müezzin helye.
48. The mimbar from where the imam preached. - A mimbár, ahonnan prédikált az imám. 49. One of the eight huge calligraphs and a mosaic from Byzantine period.
A nyolc hatalmas kalligrafika egyike és egy bizánci mozaik
50. The Lodge of the Sultan. -
A szultán rácsos imahelye.
51. Arches and columns -
Boltívek és oszlopok
52. On the gallery -
A galérián
53. View from the gallery -
Kilátás a galériáról
54. Arches and columns -
Boltívek és oszlopok
55. View from the gallery -
Kilátás a galériáról
56. Christ is between  Virgin Mary and John the Baptist. - Krisztus Szűz Mária és Keresztelő Szent János között van. 57.  John II Comnenus, Virgin Mary with the Child, Emperor Irene  - II. Joánusz bizánci császár, Mária a gyermek Jézussal, Irene császárnő (aki I. László Piroska nevű lánya volt). 58. Christ, Constantine IX and Empress Zoe - Krisztus, IX. Konstantin és Zoe császárnő
59. The cat of the church -
A templom macskája
60. Gate -
Kapu
61. Justinianis presenting the model of Haiga Sophia, S. Mary, Constantine presenting the model of Constantinapole -
Jusztiniánusz az Haiga Sofia makettjével, Szűz Mária, Konstantinusz Konstantinápoly modelljével
62. ;-)
6. Taksim Square, Istiklal Avenue, Galat Tower - Taksim tér, Istiklal út, Galata torony
63. Taksim Square - Taksim tér 64. The Republican Monument which was built in 1928, Taksim Square -  A Köztársasági emlékmű (1928) a Taksim téren. 65.  Istiklal Avenue  - Istiklal út 66. Taksim Square, nostalgy tram -
Taksim tér, nosztalgia villamos
67. Seagull in Burger King -
Sirály a Burger Kingben
68.  Istiklal Avenue  - Istiklal út 69. Nostalgy tram -
Nosztalgia villamos
70. A group of street dancers -
Utcai táncosok
71.  Istiklal Avenue  - Istiklal út 72.  Fruit shop  - Gyümölcsárus 73. Galata Tower was built in 1348  - Galata torony (1348) 74. View from Galata tower - Kilátás a Galata toronyból
75. View from Galata tower - Kilátás a Galata toronyból 76. View from Galata tower - Kilátás a Galata toronyból
7. Around Galata Bridge - A Galata híd környéke
77. Street market - Piac 78. View from Galata bridge- Kilátás a Galata hídról 79. Restaurant boats at the Galata bridge - Vendéglőhajók a Galata hídnál 80. The New Mosque - Az Újmecset

81. The New Mosque - Az Újmecset 82. Galata bridge- A Galata híd 83. Cruisers on Bosporus - Tengerjáró turistahajók a Boszporuszon
8. Hotel Conrad - Conrad Hotel
84. Hotel Conrad - Conrad Hotel85. View of  Istanbul from the hotel- Isztambul látványa a hotelből86. View of  the Bosporus bridge - Kilátás a Boszporus hídra87. View of  Istanbul from the hotel- Isztambul látványa a hotelből

MAIN PAGE