Krakow, Katowice - Poland (Gábor's business trip)
Krakkó, Katowice - Lengyelország(Gábor dolgozni járt itt)


HIKING PAGE


MAIN PAGE

Click to any of the pictures  - Kattints bármelyik képre 

1. TOWN KRAKOW - KRAKKÓ VÁROS
1. River Vistula - A Visztula folyó 2. Vistula and Castle Wawel- A Visztula és a Wawel vár 3. St Stanilaus Church inSkalka Sz. Sztaniszláv templom, Skalka 4. Winery - Cégér a jó bornak
5. Holy Trinity Dominican Church - Szentháromság dominikánus templom 6. The Gothic church was built in the 13th Century by the Dominicans - A gótikus templomot a 13. szd.-ban a dominikánusok építették 7. Holy Trinity Dominican Church - Szentháromság dominikánus templom 8. Holy Trinity Dominican Church - Szentháromság dominikánus templom
9. Holy Trinity Dominican Church - Szentháromság dominikánus templom 10. Holy Trinity Dominican Church - Szentháromság dominikánus templom 11. Holy Trinity Dominican Church - Szentháromság dominikánus templom 12. Holy Trinity Dominican Church - Szentháromság dominikánus templom
13. The Main Square -  The tower of the former City Hall and the Sukiennice (Cloth Hall)
Rynek Glovny 
- A főtér: az egykori városháza tornya és a Posztócsarnok
14. Sukiennice was an important trading hall in the 15th Century. - A Posztócsarnok már a 15. szd.-ban fontos kereskedelmi épület volt. 15-16. Statue of Adam Mickiewicz (1978-1855) Polish poet of the Romantic period. - Adam Mickiewicz szobra (1978-1855), a lenygel romantika költője
17-18-19-20. According to a legend two brothers were building the two towers. They were in competition who can build a higher and nicer tower. The elder brother wanted to win, and decided to kill his yunger brother. After he killed him, he felt very guilty and committed suicide. Then the king completed the towers. He made a higer and nicer tower for the younger brother, and also put a cron on the tower. - Egy legenda is kapcsolódik a templomhoz, mely szerint két testvér építette a templom két tornyát. Versenyeztek, hogy melyik lesz a szebb, magasabb torony. Sajnos a történet nem végződött jól, a bátty annyira győzni akart, hogy megölte öccsét, de azután nem sokkal a saját életét is kioltotta, annyira kínozta a lelkiismeret furdalás. Végül a király fejeztette be a tornyokat. Az öccs tornyát szebbre és magasabbra építette, és koronát is tett rá.
21-22-23. In 1241 the Tartars crossed the frozen river Vistula and attacked town Krakow. The guard in the tower blew his trumpet for alarming the town, but his neck was pierced by a Tartar arrow. To the memory of this event in each hour a trumpet player plays an melody and suddenly interrupts.   - A tatárok 1241-ben átkeltek a befagyott Visztulán és lerohanták a várost, a toronyőr riadót fújt a kürtjével, egy tatár nyíl azonban eltalálta a torkán. Erre a be nem fejezett riasztásra emlékeztet ma is az óránként megszólaló és hirtelen megszakadó kürtszó.   24. A corner of the Main Square - A főtér egyik sarka

25-26. Sukiennice  - A Posztócsarnok  27. One of the beautiful buildings of the Main Square -
A Főtér egyik díszes épülete
28. The tower of the former City Hall - Az egykori Városháza megmaradt tornya.
29. Sukiennice  -
A Posztócsarnok 
30Sukiennice  -
A Posztócsarnok 
31. Kraków Head, a large bronze statue by Igor Mitoraj (1944-) Polish sculptore - A krakkói fej - Igor Mitoraj (1944-) bronzszobra 32Sukiennice  -
A Posztócsarnok 
33. St Adalbert Church is almost 1000 years old. - Szt Adalbert templom, majdnem 1000 éves. 34-35. St. Adalbert church inside - A Szt. Adalbert templom belseje 36. Shops for tourists in the Sukiennice  - Túrista üzletek a Posztócsarnokban
37. Shop - Üzlet 38Shop - Üzlet 39. St Mary Church - Mária-templom 40. The yellow house -
A sárga ház
41. St Barbara Church -
Szent Barbara templom
42. Fountain -
Díszkút
43. The entrance of St Barbara -
A Szent Barbara templom bejárata
44. St Barbara Church -
Szent Barbara templom
45. St Barbara Church -
Szent Barbara templom
46St Barbara Church -
Szent Barbara templom
47. St Barbara Church -
Szent Barbara templom
48. St Barbara Church -
Szent Barbara templom
2. ST MARY CHURCH OF TOWN KRAKOW - A KRAKKÓI MÁRIA-TEMPLOM
49. St Mary Chruch, built in the 13th century - Mária templom, a 13. században épült 50. The interior is breathtaking. - A templom lélegzet elállító szépségű. 51. St Mary Chruch - Mária templom 52. The darkblue ceiling with the gold stars is amazing. -  A sötéétkék mennyezet az arany csillagokkal varázslatos.
53. Painted wood carvings  -  Festett fafaragások 54. Painted wood carvings  -  Festett fafaragások 55. The magnificent 15th-century wooden altarpiece by the master carver Veit Stoss. -  A 15. szd.-ból való  csodás fafaragott oltár, Veit Stoss alkotása. 56. Incorporating more than 200 carved and painted figures -  Több mint 200 faragott figurából áll.
57. The descent of the Holy Ghost  -  A Szentlélek eljövetele 58. Jesus' assumption  -  Jézus mennybemenetele 59. Resurrection  -  Jézus feltámadása 60. Tribute of the Magi -  A három királyok hódolata
61.  Birth of Jesus -
 Jézus születése
62. Annunciation -
 Fogantatás
63. St. Stanislaus; St. Mary's Coronation;St. Adalbert
 Szt. Szaniszló; Mária koronázása; Szt. Wojciech
64. St. Mary's Assumption; St. Mary's falling asleep
Mária mennybemenetele; Mária elszenderülése
65.  Mary's falling asleep
- Mária elszenderülése  
66. Stained glass windows
 Ólomüveg ablakok
67. A small organ
- Egy kis orgona
68. The big organ  
-
A nagy orgona
69.  The main nave - A főhajó
70.  71. Jesus, stone carving - Jézus kőből faragott alakja 72. The organ  - Az orgona


73. Pulpit - Szószék
74. St Mary Chruch - Mária templom 
3. ST FLORIAN GATE AND BARBAKAN IN TOWN KRAKOW - A KRAKKÓI SZT. FLÓRIÁN-KAPU ÉS A BARBAKÁN
75. Florian street  -
Flórián utca
76. Florian street  -
Flórián utca
77. St. Florian Gate  -
Szt. Flórián Kapu
78. Street gallery  -
Utcai képgaléria
79. Street gallery  -
Utcai képgaléria
80. Street gallery  -
Utcai képgaléria
81. Street gallery  -
Utcai képgaléria
82. Street gallery  -
Utcai képgaléria
83. Barbican, the outer forification - Barbakán, a külső erődmítmény 84. This medieval fortification wa built in the 15th century. - Ez a közékori erőd a 15. szd.-ban épült.
85. Barbican served as a checkpoint for all who entered the town. - A Barbakán ellenőrzési pont volt a városba érkezők ellenőrzésére.
86. The wall is 3 m thick, the inner courtyard is of 24,5 m diameter. - A fal 3 m vastag, a belső udvar átnérője 24,5 m.
87. Barbican has seven turrets and 130 embrasures. - A Barbakánnak 3 tornya és 130 lőrése van. 86. ?. - ?
87. Capuccino and cake. - Capuccino és torta.
88. St Florian - Szent Flórián
4. TOWN KRAKOW BY NIGHT- A KRAKKÓ ESTI KÉPEI
89. Florian street  -
Flórián utca
90. The "yellow house" on the Main Square  - A "sárga ház" a főtéren 91. Sukiennice  -
A Posztócsarnok 
92. St Mary Chruch - Mária templom
93. St Mary Chruch - Mária templom 94. The tower of the former City Hall - Az egykori Városháza megmaradt tornya. 95. The Main Square - A főtér 96. Tower and moon - Torony és hold.
97. Tower and moon - Torony és hold. 98. The Main Square - A főtér 99. The Main Square - A főtér 100. The Main Square - A főtér
101. The Main Square - A főtér 102. Church St Peter and Paul - A Szent Péter és Pál templom  103. The statues of the 12 apostles - A 12 apostol szobra 104. The neighbour Church St Anrew - A  szomszédos Szt. András templom
105. Church St Peter and Paul is the oldest Baroque church in Krakow - A Szent Péter és Pál templom a legöregebb barokk templom Krakkóban 106. Church St Peter and Paul - A Szent Péter és Pál templom  107. Church St Peter and Paul - A Szent Péter és Pál templom  108. Church St Peter and Paul - A Szent Péter és Pál templom 
109. Church St Peter and Paul - A Szent Péter és Pál templom  110. The sarcophag of  Count Bielinski - Bielinski gróf szarkofágja 111. Count Witold Szeliga Count Bielinski (1818-1833) - Witold Szeliga Bielinski gróf (1818-1833) 112. Four "dog-like-monsters" are guarding his grave  - A sírt 4 szörnyi-börnyi őrzi
113. St Andrew Romanesqu Church (built: 1079-1098)  - Szt. András román stílusú templom (épült: 1079-1098) 114. St Andrew  Church   -
Szt. András  templom 
115. St Andrew  Church   -
Szt. András  templom 
116. St Andrew  Church   -
Szt. András  templom 
117. Royal Castle Wawel   -
A Wawel királyi palota
118. Royal Castle Wawel   -
A Wawel királyi palota
119. Royal Castle Wawel   -
A Wawel királyi palota
120. Royal Castle Wawel   -
A Wawel királyi palota
121. Cathedral of Wawel   -
A Wawel Katedrális
122. Royal Castle Wawel   -
A Wawel királyi palota
123. Royal Castle Wawel   -
A Wawel királyi palota
5. TOWN KATOWICE -  KATOWICE
124-125. Katowice, modern industrial town in Silesia Region, in South Poland.  -  Katowice modern ipari város, Sziléziában Lengyelország déli részén 126. Hotel Angelo, we staye here just for one night   -
Hotel Angelo, ahol csak egyet aludtunk
127. The square of the "Friends from Miskolc"   -
A "Miskolci barátok" tere
128. Modern buildings   -
Modern  épületek
129. The "bubble" pedestrian crossing -
A "buborék" gyalogos alul/felüljáró
130. Mirroring   -
Tükröződés
131. The "bubble" pedestrian crossing -
A "buborék" gyalogos alul/felüljáró
132. The UFO-style Sport Hall "Spodek"  -
"Spodek"  az UFO-formájú sportcsarnok
133. The monument of Silesian insurgents in 1919, 1920, 1921 -
A sziléziai felkelők (1919,1921,1921) emlékműve 
134. Built in 1967, by Gustaw Zemla and Wojciech Zablocki -
1967-ben épült, Gustaw Zemla és Wojciech Zablocki műve
135. This is the largest and heaviest monument in Poland. -
Ez a legnagyobb és legnehezebb emlékmű Lengyelországban.
136. This is Klara and the monument -
Klára és az emlékmű
137. The entrance of the Silesian Museum. -
A Sziléziai Múzeum bejárata.
138. Skarbek  Center on the Main Square - Skerbek üzletház a főtéren 139. The Silesian Theater on the Main Square-
A Sziléziai színház a főtéren
140. Advertisements -
Hirdetések
141-142-143. The Neo-Baroque building from 1898 at the corner of Pocztowa and Mlynska streets, the former Kotzur Hotel (designed by L.Damme) with a richly decorated facade  - Neobarokk épület 1898-ból a Pocztowa és a Mlynska utca sarkán, egykor ez volt a Kotzur Hotel (L.Damme tervezte), homlokzata gazdagon díszített.
144-145-146. Other buildings of the brick architecture Pocztowa street.  - A Pocztowa utca egyéb házai,  a különböző színű téglák lenyűgöző geometriai elrendezésével díszítve. 147. View from Pocztowa street: The  Main Square and Spadron.  - A Pocztowa utca felőli kép: a Főtér és a Spadron.
148. The freshly renovated Hotel Monopol in Dworcowa street -
A frissen renovált Monopol Hotel a Dworcowa utcában
149. Mariacka street  (St Mary street), pedestrian area -
 Mariacka ulica, azaz Mária sétálóutca
150. Mariacka street as it was between 1900 and 1910 -
 Mariacka ulica az 1900-1910-es években
151. Mariacka street during World War II-
 Mariacka ulica a II. Világháború alatt
152. Mariacka in 2011 -
 Mariacka ulica 2011-ben
153. One of the nice brick houses in Mariacka Street -
 A Mariacka ulica egyik szép téglaépülete
154-155. Church St Mary (Mariacka), Neogothic church built in the 19th century  -  A Mária templom, neogitikus templom a 19. szd.-ból
156. In the backgound the Coal Mine, worked betw 1823-1999
 A háttérben a szénbánya, 1823-1999 között működött
157. St Paul street, where the miners lived. -
Sw. Pawel utca, ahol a egykor a bányászok laktak.
158. Bijou shop
- Bizsuüzlet
159. Beer advertisement -
Sörreklám
160-161. Music Academy "Karol Szymanowski" in Katowice
Karol Maciej Szymanowski (1882-1937) Polish composer and pianist
- "Karol Szymanowski" Zeneakadémia, Katowice
Karol Maciej Szymanowski (1882-1937) lengyel zeneszerző, zongoraművész.
162. Wojciech Korfanty (1873-1939), politician, leader of the Silesian Uprisings
- Wojciech Korfanty (1873-1939), politikus, a Sziéziai Felkelések vezető alakja
163. The building of the Silesian Parliament. 
- A Sziléziai Parlament épülete
164. The Silesian Parliament was the seat of the governing body of the Second Polish Republic. - A Sziléziai Parlament  volt a Második Lengyel Köztársaság  kormányzati székhelye. 165.  The Second Polish Republic (1919-1939) - A Második Lengyel Köztársaság (1919-1939) 166. Cathedral of Christ the King in Katowice. - A Krisztus Király Katedrális Katowicéban. 167.  The cathedral wasbuilt between 1927-1955 in  classical style - A klasszicusta stílusú katedrális 1927-1955 között épült.
168. Cathedral of Christ the King in Katowice. - A Krisztus Király Katedrális Katowicéban. 169.  The organ - Az orgona 170. On 20 June 1983  Pope John Paul II visited here. - 1983 június 20-án II. János Pál Pápa látogatott ide 171.  The statue of Pope John Paul II II. János Pál Pápa szobra

MAIN PAGE

  

HIKING PAGE     

172.  


==================================

Links about Katowice:
The architecture of Katowice
Katowice - Wikipedia
Main attractions in Katowice