MAROSVÁSÁRHELY - ROMÁNIA
TẬRGU MUREŞ - ROMANIA
2010.12.20.-12.22.

HIKING PAGE


MAIN PAGE

1. MAROSVÁSÁRHELY
1. Leaving from home, -10 Celsius - Indulás otthonról, -10 Celsius 2. On the way, -16 Celsius -  Útközben, -16 Celsius 3. Over-decorated houses in  Huedin - Túlcsicsás házak Bánffyhunyadon az ún, piramisjátékos házak) 4. Church - Templom
5. The first part of teh motorway: 51 km between Cluj and Turda - Az autópálya első szakasza: 51 km Kolozsvár és Torda között 6. Targu Mures, view from Hotel Continental - Marosvásárhely, kilátás a Continentál hotelből 7. Dinner - Vacsora 8. Water and wine - Víz és bor
9. Targu Mures, view from Hotel Continental - Marosvásárhely, kilátás a Continentál hotelből 10. Targu Mures, Hotel Continental - Marosvásárhely,  a Continentál hotel 11-12. The palace was owned by family Toldalagi, built between 1759-72. Today the Etnographic Museum. - A Toldalagi család barokk-rokokó palotája, 1759 és 72 között épült. Ma Néprajzi Múzeum.
13-14. The house of the Bányai family, built between 1904-1907 -
A Bányai család háza, 1904-1907 közöttt épült

15. Snowmen - Hóemberek 16. Snowmen - Hóemberek
17. Christmas tree on the main square - Karácsonyfa a főtéren 18. Greek Catholic Cathedral  - Görögkatolikus templom 19. The interior of the Greek Catholic Cathedral  - Görögkatolikus templom belseje 20. Frescos of the dome -
Kupola freskók
21. Stain glass windows -
Ólomüveg ablakok
22. Mirrorings -
Tükröződés
23. Towers and domes -
Tornyok és kupolák
24. Symbol of the Latin origin -
A latin eredet szimbóluma
25. The Palace of Culture (1911-13)  -
A Kultúrpalota (1911-13)
26. The Palace of Culture (1911-13)  -
A Kultúrpalota (1911-13)
27. Liszt Ferenc 28. Erkel Ferenc
29. Munkácsy Mihály  30. The interior of the  Palace of Culture - A Kultúrpalota belseje 31. The interior of the  Palace of Culture - A Kultúrpalota belseje 32. The interior of the  Palace of Culture - A Kultúrpalota belseje
33. Buying "lángos" (pastry) - Lángost vettem 34. The house of the boot-makers - A csizmakészítők háza 35. The main square - A főtér (Rózsák tere) 36. Remaining tower of a Franciscan monastery - Egy ferences kolostor megmaradt tornya 
37. The main Roman Orthodox Cathedral (1925-1986) - A román ortodox katedrális (1925-1986) 38. The interior of the Roman Orthodox Cathedral - A román ortodox katedrális belseje 39. The interior of the Roman Orthodox Cathedral - A román ortodox katedrális belseje 40.  The interior of the Roman Orthodox Cathedral - A román ortodox katedrális belseje
41.  Church of Saint John the Baptist (1764) - Keresztelő Szent János temploma (1764) 42. The dome - A kupola 43. St Mary with Jesus - Mária Kisjézussal 44. Tower and dome - Torony és kupola
45. The house of the Görög Family - A Görög-ház. Náluk szállt meg Petőfi Sándor mielőtt a segesvári csatába indult 46. The house of the Teleki Family - Gróf Teleki Domokos (1797-1803) építette a házat. Ez volt Bem József tábornok főhadiszállása.  47. The statue of Mayor Bernády György (1864-1938) - Bernády György (1864-1938) polgármester szobra  48. A nice house - Egy szép ház
49. The Fortress  - A várfalak 50. The church in the Fortress (maybe founded 1000 years ago)  - A Vártemlom  (alapjai az Árpád-korból származnak) 51. The Fortress  - A várfalak 52. Statue of Borsos Tamás (1566-1634)  the founder of the Fortress  - Borsos Tamás (1566-1634) szobra. Ő kezdte el a vár építését.
53. The Fortress  - A Vár
54. Avram Jancu (1824-1872) -
  -
55. The City Hall and the Palace of Culture - A Városháza és a Kultúrpalota 56. The main square - A főtér
57. The main square by night
- A főtér estei fényekben
58. Christmas atmosphere on the main square
- A főtér karácsony hangulatban
59. Christmas atmosphere on the main square
- A főtér karácsony hangulatban
60. Christmas atmosphere on the main square
- A főtér karácsony hangulatban
61. Christmas atmosphere on the main square
- A főtér karácsony hangulatban
62. The main building of the Public Administration - A közigazgatási palota63. The City Hall - A Városháza64. Santa is driving this bus - Ezt az autóbuszt maga a Mikulás vezeti
65. A nice house in Aurel Filimon street - Copf stílusú ház az Aurel Filimon utcában66. Old wooden terrace in Aurel Filimon street - Fából készült régi terasz az Aurel Filimon utcában67. The Synagogue of Targu Mures - Marosvásárhely Zsinagógája68. The statue of the famous poet, Petőfi Sándor - Petőfi Sándor szobra
69. A nice house  -  Egy szép ház 70. The Calvinist College was opened in 1718  -  A Bolyai Farkas Református Líceum 1718-ban nyílt meg71. The Calvinist College -  A Bolyai Farkas Református Líceum 72. The statues of teh matematicians Bolyai Farkas and Bolyai János -  Bolyai Farkas és Bolyai János matematikusok szobra 
73. Biblioteca Teleki was opened in 1802 - A Teleki könyvtárat 1802-ben nyitották meg (sajnos átalakítás miatt zárva van)74. Typical street - Egy jellegzetes utca75. Official celebration of the revolution of 1989 (21 Dec.) - Hivatalos megemlékezés az 1989-es forradalomról (dec. 21.)76. Official celebration of the revolution of 1989 (21 Dec.) - Hivatalos megemlékezés az 1989-es forradalomról (dec. 21.)
77. A window - Egy ablak78. The arched house, was protecting the pedestrians against rain (15th century) - A lábasház a 15. századból származik, és a járókelőket az esőtől  óvta.79. At the mirror - Tükörben80. Kárnász House (1824) - Kárnász-ház (1824)
81. Rákóczi stairs: 70 steps to the statue - Rákóczi-lépcső 70 lépcsőfokkal82. The Statue of Rákóczi Ferenc the Second - II. Rákóczi Ferenc, 1707-ben Marosvásrhelyen iktatták be Erdély fejedelmeként83. The Concept of Big Romania - Nagy-Románia  elmélet84. Greek Catholic church (1794) - Görögkatolikus templom (1794)
85. Greek Catholic church  - Görögkatolikus templom 86. Greek Catholic church  - Görögkatolikus templom 87. Greek Catholic wooden church (1794) - Görögkatolikus fatemplom (1794)88. Greek Catholic wooden church (1794) - Görögkatolikus fatemplom (1794)
85. Cemetery  - Temető86. Cemetery  - Temető87. Cemetery  - Temető88. Baroque ornaments - Barokk (copf)  díszítések

HIKING PAGE 
89-90-91. The house of the boot-makers (1890) - A csizmakészítők háza (1890)

MAIN PAGE