CRNA GORA - MONTENEGRO
10 nap szabi - 10 days vacation
2010.10.23.-11.01.

Hogy lehet Budapestről Montenegróba jutni - útvonalak

   
Montenegro map 

Montenegro térkép


MAIN PAGE

1. Travelling through Serbia - Átutaztunk Szerbián
1. Belgrade, Kalimegdan Fortress - Nándorfehérvári erőd 2. Belgrade, Kalimegdan Fortress - Nándorfehérvári erőd 3. Somewhere in Serbia - Valahol Szerbiában 4. Somewhere ... - Valahol ...
2. Montenegro - Žabljak, Durmitor National Park, Crno Jezero, Mali Međed 
                        - 
Žabljak, Durmitor Nemzeti Park, Crno Jezero, Mali Međed 
5. Ready for breakfast - Reggeli előtt 6. Our cottage - A faházunk
Appartmant Jočić
7. Durmitor National Park - Durmitor Nemzeti Park 8. Durmitor National Park - Durmitor Nemzeti Park
9. Moss and mushroom - Moha és gomba 10. Rest - Pihenő 11. Forest trail - Erdei ösvény 12. Crno jezero = Black Lake - Crno jezero = Fekete tó
13. Durmitor National Park - Durmitor Nemzeti Park 14. Durmitor National Park - Durmitor Nemzeti Park 15. Durmitor National Park, Mali Međed peak - Durmitor Nemzeti Park, Mali Međed csúcs 16. Durmitor National Park, Mali Međed peak - Durmitor Nemzeti Park, Mali Međed csúcs
17. Most Mali Mlin = Old mill bridge - Öreg malom híd 18. Crno jezero = Black Lake - Crno jezero = Fekete tó 19. Crno jezero = Black Lake - Crno jezero = Fekete tó 20. Crno jezero = Black Lake - Crno jezero = Fekete tó
21. Eurasian Jay 
Európai szajkó
Garrulus glandarius
22. Having rest - Pihenő 23. Fly agaric - Légyölő galóca
Amanita muscaria
24. High-density wood - Sűrű erdő
3. Montenegro - Tara Canyon, Monastery Arhangel Mihailo, Ćurovac (1625m)
                        -
Tara Kanyon, Mihály Arkangyal kolostor, Ćurovac (1625m) 
25. Bridge over Tara River  (built between 1937 and 1940) 
- Híd a Tara folyó felett (1937-1940 között épült
26. Tara kanyon is the deepest kanyon in Europe (1300m its deepest point) - A Tara kanyon Európa legmályebb kanyonja, a legmélyebb pontja 1300 m 27. Tara kanyon is 82 kilometr long - A Tara kanyon 82 km hosszú 28. Autumn colors - Őszi színek
29. Tara bridge is 365 m long, and has 5 arches. - A Tara híd 365 m hosszú, és öt íve van. 30. Amazing colors - Csodás színek 31. Amazing colors - Csodás színek 32. Autumn forest - Őszi erdő
33. Mushroom - Gombák 34. Monastery Michael Archangel (13. century) - Mihály Arkangyal kolostor (13. szd.) 35. The church inside - A templom belseje 36. River Tara - Tara folyó
37. River Tara - Tara folyó 38. Autumn forest - Őszi erdő 39. Fire salamander - Foltos szalamandra
Slamandra salamandra
40. Mushroom - Gomba
41. Green-white - Zöld-fehér 42. Cattle - Szarvasmarhák 43. Climbing the Ćurovac (1625m) - Megmásztuk a Ćurovacot (1625m) 44. Fog on the Ćurovac  - Ködben voltunk a Ćurovacon
45. Cow - Tehén 46. Cow - Tehén 47. In clear weather here we could look into the canyon - Derűs időben innen belelátni a mély kanyonba 48. On the top of the Ćurovac (1625m) - A Ćurovac tetején (1625m)
4. Montenegro - Tara Valley, Morača Valley, Zeta Valley, Monastery Ostrog
                        -
Tara völgye, Morača völgye, Zeta völgye, Ostrog kolostor 
49. Crossing Tara bridge - Megyünk a Tara hídon 50. Tara Valley - Tara völgye 51. Tara Valley - Tara völgye 52. Tunnel Tara Valley - Alagút a Tara völgyben
53. Tunnel Tara Valley - Alagút a Tara völgyben 54. Autumn forest - Őszi erdő 55. Morača Valley - Morača völgye 56. Ostrog Monastery in the clouds - A felhőkben az Ostrog kolostor
57. Ostrog Monastery in the clouds - A felhőkben az Ostrog kolostor 58. "Our Velebit-bush" (as we call it) - "A mi Velebit-bokrunk" (így hívjuk). 59. Plants - Növények 60. Church and cemetery in the clouds - Templom és temető a felhőkben
61. Monastery St. Basil of Ostrog - Osztrogi Szt. Vaszil kolostor 62. Panorama - Kilátás 63. Panorama - Kilátás 64. The monastery was sterted to build in 1665 - 1665-ben kezdték építeni a kolostort
65. The monastery was renovated in 1991 - 1991-ben renoválták a kolostort 66. Panorama - Kilátás 67. Panorama - Kilátás 68. Dinner - Vacsora
5. Montenegro - Čanj, Bar, Stari Bar, Skadar Lake, Ulcinj
                        - 
Čanj, Bar,  Stari Bar, Skadar tó, Ulcinj
69. Morning in Čanj - Reggel Čanjban
Apartment Zec - Čanj
70. Morning in Čanj - Reggel Čanjban 71. My friend, Amigo - Barátom Amigo 72. Strong wind, bura - Viharos szél, bóra
73. Green worm - Zöld hernyó 74. Zec appartments in Čanj - A Zec család appartmanjai Čanjban 75. Cute friends - Aranyos barátok 76. Blue Adriatic - Kék Adria
77. Stari Bar = Bar Old Town on the hill - Stari Bar = Bar romváros a hegyen 78. Mosque, and teh walls of Stari Bar - Mecset és Stari Bar falai 79. 16th century Ottoman Aquaduct, crashed by the earthquake in 1979, later was rebuilt - 16. szd-i ottomán vízvezeték, 1979-ben a földrengés elpusztította, később újjáépítették 80. View from Stari Bar - Kilátás Stari Barból
81. Stari Bar 82. Stari Bar 83. Stari Bar 84. Pomegranate tree - Gránátalmafa
85. Old man and donkey - Idős ember és szamár 86. Monument and view to Bar - Emlékmű és kilátás Barra 87. Monument and view to Bar - Emlékmű és kilátás Barra 88. Mountains - Hegyek
89. Windy panorama - Kilátás szélben 90. Goats - Kecskék 91. Valley and mountains - Völgy és hegyek 92. Fallen rocks block the road to Virpazar - Lezuhant sziklák torlaszolják el az utat Virpazar felé
93. Skadarsko jezero = Lake Skadar National Park - Skodrai tó Nemezeti Park 94. One of the last pelican community lives here in Europe - Itt él Európa egyik utolsó pelikán-közössége 95. World War II monument in town Virpazar - II. világháborús emlékmű Virpazarban 96. Island with Orthodox church close to village Donji Murići - Sziget orthodox templommal Donji Murići falu közelében
97. Panorama Skadarsko jezero 
98. Skadarsko jezero Albania in the distance - Skodrai tó, a túlparton Albánia
99. Skadarsko jezero,
Klári and Gábor
100. Skadarsko jezero,
Györgyi and Ottó
101. Albania in the distance -
A távolban Albánia
102. Goats - Kecskék 103. Ulcinj, sea view at dusk - Ulcinj, a tenger naplemente után 104. Town Ulcinj - Ulcinj város 105. Town Ulcinj - Ulcinj város
106. Narrow street in Old town Ulcinj - Ulcinj óvárosi sikátora 107. Church in Old town Ulcinj - Ulcinj óváros temploma 108. The bay of Ulcinj - Ulcinj-öböl 109. The bay of Ulcinj - Ulcinj-öböl
6. Albania - Tirana, Durrës          Montenegro -  Long Beach at Ulcinj
                 - 
Tirana, Durrës                                             Long Beach Ulcinj mellett
110. Notification of the authorities for too many accidents in Montenegro - Hatósági figyelmeztetés a túl sok balesetre Montenegróban 111. Montenegrin-Albanian border station - Montenegrói-albán határállomás 112. On the road in Albania - Úton Albániában 113. On the road in Albania - Úton Albániában
114. On the road in Albania - Úton Albániában 115. Butcher - Hentes 116. Bridge on the main road - Híd a főúton 117. Old military bunkers - Régi katonai bunkerek
118. Waste management - Szeméttárolás 119. The fortress of Shkodra - A Skodrai vár 120. Town Lezhe - Lezhe városa 121. A street corner in Tirana - Egy sarok Tiranában
122. Cable jungle - Kábeldzsungel 123. The main square in Tirana - Tirána főtere 124. The main square in Tirana - Tirána főtere 125. The main square in Tirana - Tirána főtere
126. The Opera House in Tirana - Tirána Operaháza 127. The main street in city Durrës - Durrës város főutcája 128. The sandy beach of Durrës - Durrës homokos strandja 129. The beach of Durrës - Durrës  strandja
130. The sandy beach of Durrës - Durrës homokos strandja 131. The sandy beach of Durrës - Durrës homokos strandja 132. The sea in Durrës - Durrësnél a tenger 133. The main street in city Durrës - Durrës város főutcája
134. Flags - Zászlók 135. Searching pig... - Kutató disznó 136. Beer advertisemen - Sörreklám 137. Bridge on the main road - Híd a főúton
138. Directions - Irányítás 139. Typical village photo - Jellegzetes falusi kép 140. Back to Montenegro - Visszaérkezés Montenegróba 141. Fishing on Mileta chanel, close to Ulcinj - Halászat a Mileta csatornán, Ulcinj közelében
142. Fishing on Mileta chanel, close to Ulcinj - Halászat a Mileta csatornán, Ulcinj közelében 143. The beautiful Long Beach at Ulcinj - A szép Long Beach Ulcinj közelében 144. The temperature of the air was 12 C - A levegő hőmérséklete 12 C volt 145. The temperature of the sea was 18 C - A tenger hőmérséklete 18 C volt
146. The beautiful Long Beach at Ulcinj - A szép Long Beach Ulcinj közelében 147. The beautiful Adriatic Sea - A csodálatos Adria 148.  Adriatic sunset - Adriai naplemente 149.  Dinner - Vacsora
7. Montenegro
- Monastery Gradište, Petrovac, Monastery Reževići,  Sveti Stefan, Monastery Praskvica,  Budva, dinner in Tivat

-
Gradište kolostor, Petrovac, Reževići kolostor, Sveti Stefan, Praskvica kolostor, Budva, vacsora Tivatban
150.  Monastery Gradište (14th cent.) - Gradište kolostor (14. szd.) 151.  Monastery Gradište (14th cent.) - Gradište kolostor (14. szd.) 152.  Town ad bay Petrovac - Petrovac városka öble 153.  Monastery Reževići (1223) - Reževići  kolostor (1223)
153.  Viwe from Monastery Reževići - Kilátás aReževići  kolostortól 154.  Monastery Reževići -     Reževići  kolostor  155.  Monastery Reževići -     Reževići  kolostor  156.  Monastery Reževići -     Reževići  kolostor 
157.  Sveti Stefan, the old fishierman-village is today a resort. -     Sveti Stefan, az egykori halászfalu ma üdülőhely.
158.  Sveti Stefan 159.  Panorama of Sveti Stefan and Budva  -    Kilátás Sveti Stefanra és Budvára 160.  Monastery Praskvica (11th cent.) -   Praskvica kolostor (11. szd.) 161.  Monastery Praskvica -   Praskvica kolostor
162.  Harvest of olive -   Olajbogyó szüret 163.  Rest under an olive tree -   Szieszta egy olajfa árnyékában 164. Outline view of town Budva -   Budva város körvonalai 165. Collecting stones on the Chillout Beach of Budva -   Kőgyűjtés Budva Chillout strandján
166. Swimming -   Fürdés 167. Swimming -   Fürdés 168. Palm trees on the Chillout Beach of Budva -   Pálmák Budva Chillout strandján 169. Swimming -   Fürdés
170. Marina of Budva -   Budva yacht kikötője 171. The old town of Budva -   Budva óvárosa 172. The beach at Budva -   Budva tengerpartja 173. The beach at Budva -   Budva tengerpartja
174. The old town of Budva -   Budva óvárosa 175. Giftshop -  Csecsebecse üzlet 176. View from Budva Citadel -  Kilátás Budva Citadellájáról 177. Church Sveti Ivan -  Sveti Ivan templom
178. Island Sveti Nikola -  Sveti Nikola sziget 179. Evening beer -  Esti sörözés 180. "Palm love" -  "Pálmaszerelem"
8. Montenegro - Lepetani, Bogodoričin Hram,  Kotor Bay, Kotor, Fortress Sveti Ivan,  Perast, Herceg Novi
                         - 
Lepetani, Bogorodičin Hram, Kotori öböl, Kotor, Sveti Ivan erőd, Perast, Herceg Novi
181. Our apartmant in Lepetani -  Apartmanunk teraszán Lepetaniban
Apartment Rita - Tivat
182. Kotor Bay with the two islands -  A Kotori-öböl két kis szigetével 183. Church of Our Lady on the Rocks - Crkva "Gospa od Škrpjela" -  A Szirti Madonna templom 184. Saint George island with Benedictine Monastery - Ostrvo Sveti Đorđe -  A Szent György sziget Benedek-rendi apátsága
185. Town Parast -  Perast városka 186. Orthodox church "Bogorodičin Hram" in Prčanj -  Orthodox templom "Bogodoričin Hram" Prčanjban 187. Marina in Prčanj -  Csónak kikötő Prčanjban 188. The old town of Kotor -  Kotor óvárosa
189. Church Saint Triphon in Kotor (1166) -  Szent Trifon templom (1166) Kotorban
Ki volt Szent Trifon ?
190. After an earthquake in 1667 the bellwtowers were rebuilt -  Egy 1667-es földrengést követően a harangtornyokat újjáépítették 191. Walking up to the impressive Sveti Ivan fortress in Kotor -  Felsétáltunk a lenyűgöző Sveti Ivan erődbe Kotorban  192. Roofs and sailing boats -  Háztetők és vitorlások
193. Panorama of Kotor and the bay -  Kilátás Kotorra és az öbölre 194. This architectural wonder takes us to 280 m high above the town -  Az építészeti csoda  280 méter magasan emelkedik a város felett 195. Panorama of Kotor and the bay -  Kilátás Kotorra és az öbölre 196. Lion with wings from the Venetian Republic -  Szárnyasoroszlán a velencei időkből
197. On the top of the fortress (280 m) -  Az erőd tetején (280 m) 198. The "Thinker"  -  A "Gondolkodó" 199. Breathtaking panorama  -  Lélegzet elállító látvány 200. Breathtaking panorama  -  Lélegzet elállító látvány
201. Church of Our Lady of Health - Crkva Gospe od Zdravlja  -  Miasszonyunk templom 202. Flower -  Virág 203. Orange tree among the roofs -  Narancsfa a háztetők között 204. The northern town gate and teh stone bridge -  Az északi városkapu és a kőhíd
205. Sveti Luka church -  Szent Lukács templom 206. The amazing Sveti Ivan fortress above the town -   A lenyűgöző Sveti Ivan erőd a város felett 207. Entrance of old town Kotor with sign: "What belongs to others we don't want, what is ours we will never surrender." -  Kotor városkapujának felirata: "Ami másé azt nem kívánjuk, ami a mienk az nem lesz soha másé". 208. The impressive Sveti Ivan fortress -   A lenyűgöző Sveti Ivan erőd
209. Perast, the town of 16 Baroque palaces -   Perast városnak 16 barokk palotája van 210. Kotor Bay at suset -   A Kotori öböl naplementekor 211. Wild flowers -   Vadvirágok 212. The town  map of Herceg Novi -   Herceg Novi várostérképe
213. Church of St. Arhandjel Mihailo -   Mihály arkangyal temploma 214. Church of St. Arhandjel Mihailo -   Mihály arkangyal temploma 213. Old town gate of Herceg Novi -   Herceg Novi régi városkapuja 214. Old town gate of Herceg Novi -   Herceg Novi régi városkapuja
215. Narrow street -  Sikátor 216. Art shop -  Művészeti bolt 217. Art  -  Művészet 218. Herceg Novi fortress  -  Herceg Novi várfalai
219. Herceg Novi fortress  -  Herceg Novi várfalai 220. Herceg Novi fortress  -  Herceg Novi várfalai 221. Herceg Novi   -  Herceg Novi  222. Going home on the ferry  -  Hazafelé a kompon
9. Montenegro - Lovćen National Park, Njegoš Mausoleum on Jezerski Peak (1650m), Cetinje
                         - 
Lovćen Nemzeti Park, Njegoš mauzóleum a Jezerski csúcson (1650m), Cetinje
223. View from Krstac (965m)  -  Kilátás a Krstacról (965m)
224. View from Krstac (965m)  -  Kilátás a Krstacról (965m)
225. Kotor Bay under my foot  - 
A Kotori öböl a lábam alatt
226. View from Krstac (965m)  -  Kilátás a Krstacról (965m)
227. View from Krstac (965m)  -  Kilátás a Krstacról (965m) 228. View from Krstac (965m)  -  Kilátás a Krstacról (965m) 229. Birth house of Petar II Petrović Njegoš, the Montenegrin ruler  -  Petar II Petrović Njegoš montenegrói uralkodó szülőháza 230. Birth house of Petar II Petrović Njegoš (1813-1851) -  Petar II Petrović Njegoš (1813-1851)
231. Lovćen National Park - 
Lovćen Nemzeti Park
232. A small village in Lovćen National Park -  Egy kis falu a Lovćen Nemzeti Parkban
233. 461 stairs lead to the Mausoleum of Petar II Petrović Njegoš 461 lépcső vezet fel Petar II Petrović Njegoš mauzóleumához 234. Car Park  Autóparkoló
235. After few stairs we go to a tunel  Néhány lépcső után egy alagút kezdődik 236. We wonder how long is this tunel...  Töprengünk milyen hosszú lehet az alagút 237. We have "Gradus ad Parnassum" feeling  Ránk tör a "Gradus ad Parnassum" feeling
238. We are now in the Heaven ?
S most felértünk a Menyországba ?
237. Inside huge cariatides (statues of Ivan Mestrović)  Bent nagy kariatidák (Ivan Mestrović művei)238. In the inside hall a large granit statue of Njegoš with an eagle  A belső teremben Njegoš szobra egy sassal239.Under the main hall the sarcophag of Njegoš (1813-1851) 
A terem alatt Njegoš szarkofágja (1813-1851)
240. Behind the mausoleum narrow road leads to the "sky", on both sides terrible deep precipice  A mauzóleum mögött a keskeny út a "mennybe" visz, két oldalon mély szakadékkal
241. Strange feeling to walk here...  Különleges érzés itt sétálni....242. ... and to sit here... 
... és itt ülni....
243. And a purchased ariel photo
Egy szerzett légi felvétel
244. The portrait of Njegoš on the 20 Dinar Serbian banknote 
Njegoš portréja a szerbek 20 dináros bankjegyén
245. Cetinje, the Royal town, the former capital of Montenegro  Cetinje, a királyi város, Montenegro egykori fővárosa246. The main street of Cetinje  Cetinje főutcája247. The main street of Cetinje  Cetinje főutcája248. Vlaška church (built in 1450)   - Vlaška templom (1450)
249. Monastery Sveti Petar in Cetinje   - A Sveti Petar kolostor Cetinjében250. Monastery Sveti Petar in Cetinje   - A Sveti Petar kolostor Cetinjében251. Saint icon - Szent ikon252. The courtyard of the Monastery    - A kolostor udvara
253. Monastery Sveti Petar in Cetinje   - A Sveti Petar kolostor Cetinjében
254. Royal Palace, Cetinje   -
A Királyi Palota Cetinjében
255. Budva by night   - Budva éjszaka256. Dinner   - Vacsora
10. Travel home - Piva Valley in Montenegro, Bosnia i Herzegovina
      Hazautazás -
Piva völgy Montenegróban, Bosznia Hercegovina
257. Lake close to Nikšić   -
Tó Nikšić közelében
258. Lake close to Nikšić   -
Tó Nikšić közelében
259. Fallen rock on the road   - Leesett szikla az úton 260. The canyon of river Piva   -
A Piva folyó kanyonja
261. The road goes in 70-80 tunels in Piva Canyon   -  A Piva fkanyonban az út 70-80 alagútin át vezet 262. The mountain has many tunels and roads    -  A hegyben rengeteg alagút és út fut 263. More tunels...   -  Még több alagút...
264. The canyon of river Piva   -
A Piva folyó kanyonja
265. Also many tunels in Bosnia  -  Boszniában is sok az alagút.266. Road sign "black point"...  -  "Fekete pont" útjelzés267. New tunel in Bosnia  -  Új alagút Boszniában.268. Village in Bosnia  -  Falu Boszniában.

269. YU nostalgy  -  JUGO nosztalgia

MAIN PAGE

HIKING PAGE