2010. Aug 04-06  - Rome


HIKING PAGE


MAIN PAGE

This was Gábor's business trip. - Gábor dolgozni járt ezen a helyen.

1. Hotel lobby in Rome  -
A hotel előcsarnoka is rómaias
2.  Saint Peter's Basilica -  
Szent Péter Bazilika
3. The tourists are waiting for the security check before entering the basilica-  A turisták a biztonsági ellenőrzéshez állnak sorba, hogy a templomba beléphessenek 4. St. Peter Square, with collonades form both sides - A Szent Péter teret ellipszis alakban oszlopsorok ölelik körül
5.  The facade with giant Corintian columns and the statues of Jesus, John the Baptist and 11 apostoles.  -
A homlokzat hatalmas korinthoszi oszlopa, és fen t a szobrok: Jézus, Keresztelő Szent János és 11 apostol.
6. An obelisque is standing in the middle of the squere (40 m high with the basement and the cross)   -  A tér közepén álló obeliszk a talapzattal és a kereszttek együtt 40 m magas. 7 Swiss Guard in thier traditional uniform A Svájci Gárda a hagyományos egyenruhában 8. The coat of arms of Vatican -     A vatikáni címer 
9. The interior of the St. Peter's Basilica by Giovanni Paolo Pannini - A Szent Péter templom belseje Giovanni Paolo Pannini műve 10.  The dome  - A kupola 11.  Michelangelo's Pietá  - Michelangelo Pietája12. The ceiling  - A mennyezet
13. The tomb of Pope Pius XI.  - XI. Piusz pápa sírja 14. Castel Sant'Angelo, the Mausoleum of Emperor Hadrian, built between 135 and 139 - Az Angyalvár, Hadriánusz császár síremléke, 135 és 139 között épült 15. Sant' Angelo Castle, the bridge and river Tiber Az Angyalvr, a híd és a  Tevere folyó16.  Pizza -
Pizza
17.  Troll roadsign -
 Troll veszélyjelző tábla
18.  Pine trees of Roma -
Róma fenyői
19. Piazza del Popolo - The People's square -  A nép tere20. Lion and rider girl - Oroszlán és orosz lány
21.  The Egyptian Obelisk -
Az egyiptomi obeliszk
22.  The twin churches on the Piazza del PopoloA Piazza del Popolo ikertemplomai 23. Statue in a streetEgy szobor egy utcában24. The Spanish Steps, always crowded by peopleA Spanyollépcső, itt mindig sok a turista
25. Piazza di Spagna - The Spanish Square -  A Spanyol tér26. Fontana di Trevi by night -
A Trevi szökőkút éjjel
27. People throw coin in the water for ensuring their return to Rome.Az emberek pénzérmét dobnak a vízbe, hogy biztosan visszatérjenek még Rómába.28. Monument of Vittorio Emanuele II, the first king of the unified Italy. - II. Viktor Emánual emlékműve, aki az egyesített Olaszország első királya volt.
 
29. The Colosseum of Roma is considered the greatest work of Roma architecture and engineering. - Róma Kolosszeuma a római kor legremekebb építészeti és mérnöki alkotása.  30. It was built between 70 and 80.70 és 80 között épült.31. The Colosseum was suitable for seating of 50.000 spectators. - A Kolosszeum 50.000 néző befogadására volt alkalmas.
32. A part of the arena floor was re-floored. -  Az aréna padlójának egy részét megcsinálták.33. Fantastic structure -
Fantasztikus szerkezet
34. Typical trees.Jellegzetes fák.35. The Arch of Titus was built in the first century. - Titusz diadalíve az első században épült.
36. Other ruins. -  Egyéb romok37. Other ruins. -  Egyéb romok 38. The Stadium.A Stadion (sportpálya)39. The Palace of Augustus. - Augusztus palotája
40. Cork Oak (Quercus suber). -  Parafa41. Cork Oak (Quercus suber). -  Parafa 42. PanoramaPanoráma43. PanoramaPanoráma
44. Panorama -  Panoráma45. Panorama -  Panoráma 46. Another archEgy másik diadalív47. Structure - Szerkezet

MAIN PAGE

  

HIKING PAGE     

48. Arches in the arches  -
Boltívek a boltívekben
49.   ColosseumKolosszeum