2010. June 09-13  - Istria, Croatia
Isztria, Horvátország


HIKING PAGE


MAIN PAGE

Click to any of the pictures  - Kattints bármelyik képre 
This was a short four-days holiday. - Ez egy rövid, négynapos szabi volt.

EXCURSION TO BRIJUNI NATIONAL PARK - Brijuni National Park consist of 14 islands at the south-west coast of Peninsula Istria. The islands are famous for the natural beauty, Roman ruins, buildings from the Venezian Ruling and Austro-Hungarian Monarchy and it was the residence of the Ex-Yuogoslavian  president, Josip Broz Tito who lived between 1892 and1982.
KIRÁNDULÁS A BRIJUNI NEMZETI PARKBA - A Brijuni Nemzeti Park 14 szigetből áll az Isztriai-félsziget
dél-nyugati partja mellett. A szigetek természeti szépségükről híresek, vannak itt római romok, épületek a Velencei urialom és az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből és itt volt a rezidenciája az ex-jugoszláv elnöknek, Joszip Broz Titónak, aki 1892 és 1982 között élt.
1. Fažana is a cute little town which is the starting point of our excursion.  - Fažana helyes kisváros, kirándulásunk kiindulópontja. 2. The map of Brijuni islands  -
A Brijuni szigetek térképe
3. The port of Fažana  -
Fažana kikötője
4. We arrived to island "Veliki Brijuni". All the tourists have guided tour on this train  -
A "Veliki Brijuni" szigeten a turistákat ez a kisvonat viszi idegenvezetővel.
5. We stopped at this scenic point  - Ezen a szép helyen megálltunk. 6.  President Tito received wild animals from several political leaders of the world who came here for visit. This elephant is one of those.   - Tito elnök számos vadállatot kapott ajándékba a világ vezető politikusaitól, akik ellátogattak ide. Ez ez alefánt is abból a korból származik. 7. The tourist train stops at certain palces.  - A túristavonat néhány helyen megáll. 8. Ruins from the Roman times.  - A római időkből származó romok.

 
9. The Romans created statues with replaceable head.  -
A rómaiak cserélhető fejű szobrokat készítettek.
10. The head was changed according the current "political winds".   - Mindig a politikai szeleknek megfelelő fej került a szoborra. 11. Flowers   - Virágok12. In the Medieval times, during the night the local inhabitants put names of sick people in this box. Next day the authorities expelled the person.- A középkorban a lakosok ebbe a dobozba bedobhatták beteg ismerősük nevét. Másnap a hatóságok kitoloncolták az illetőt.
13. Venus  - Vénusz 14. Small Gothic church of St German   - A Szt Germán gótikus templom 15. Inside of the church   - A templom belsejében16. The lion was famous symbol in the Venezian times   -
Az oroszlán a Velencei idők szimbóluma volt


17. The fresco "Danse Macabre" (Dance of the Death) is symbolizing the universality of the death: no matter how rich or poor is a person, the destiny of everybody is death. -  A "Dance Macabre" (Haláltánc) freskó a halál mindenekfeletti hatalmát szimbolizálja: nem számít ki volt gazdag és ki volt szegény, mindenkinek egy a sorsa: a halál.

17. Galgolitic (ancient Croatian) writing.    - A régi horvát írás, a glagolit 18. Stone carvings of St. Martin, with Glagolit letters    - A kőfaragás Szt. Mártont ábrázolja, glagolit felirattal 19. Monument of Dr. Robert Koch, who made efforts for stopping malaria on the island.   - Dr. Robert Koch emlékműve, aki a szigeten a malária megállításért fáradozott.
PHOTO EXHIBITION OF PRESIDENT TITO - TITO ELNÖK FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Živjeti znači  štvaralački se ugraditi u vrijeme i prostor u kojem živiš. O tebi govore tvoja djela ti ostaješ.

The above text is at the entrance of the Tito Museum, and it has the follwoing meaning:
Living means the efforts to integrate yourself in the time and environment in which you live. The work you leave behind speaks about you.
A fenti szöveg  - amely a Tito múzeum bejáratánál olvasható - magyar fordítása az alábbi:
Élni annyit jelent, hogy beilleszkedönk az időbe és a térbe. A hátrhagyott életműved rólad beszél.

20. The large photo od President Tito at the entrace of Tito Museum, and the above mentioned text.   - A Tito múzeum bejáratánál Tito elnök nagy képe van kirakva, a fent említett mondatokkal. 21. Tito had visitors from all over the world: political leaders and prominent persons of the cultural life. On the photos: Kádár János, Hungarian leader and Urho Kekonnen Finnish president. -  Titót gyakran látogatták vezető politikusok és a kultúrális világ szereplői. A képen Kádár János (bal) és Urho Kekkonen (jobb) látható.  22. Tito recieved wild animals from political leaders. -  Tito  sok vadállatot kapott ajndékba a politikai vezetőktől.23. Tito played the piano. -  Tito  zongorázott is.
24. Tito loved photography. -  Tito  szerette a fényképezést. 25. KOKI, the  yellow-crested cockatoo was Tito's favourite bird. The talkative bird is 52 years old.  -  KOKI, a sárga-taréjos kakadu Tito kedvenc madara volt. A beszélő madár most 52 éves. 26. Tito's Cadillac - 
Tito Cadillacje
27. Ca. 1600 years old olive tree. It is one of the oldest ones in the Mediterranean. - 
Kb. 1600 éves olajfa, egyike a Mediterrán térség legöregebb olajfáinak.

28. Here are the "gardeners" of the island. No need for grass cutter machines. They never strike, never complain. - 
Itt vannak a sziget "kertészei". Nincs szükségük fűnyírógépekre. Soha nem sztrájkolnak, nem panaszkodnak.
29. Arriving back to Fažana. - 
Visszeérkezünk Fažanába.
30. We skipped the lunch, but the dinner was great. - 
Jól esett ez a vacsora, miután az ebédet kihagytuk.
WALK IN ROVINJ - Rovinj is a picturesque town on the western coast of Penninsula Istria.
SÉTA ROVINJBAN - Rovinj festői szépségű városka az Istriai-félsziget nyugati partján.
30. The view of Rovinj is always amazing. - 
Rovinj látványa mindig lenyűgöző.
31. Lot of snails - 
Sok csiga
32. Klári33. A big cruiser in the bay of Rovinj. -  Nagy tengerjáró a Rovinji öbölben.
33. A big boat contra little boat -  Nagy hajó - kis hajó 34. Gábor, Klári 35. A street in Rovinj - 
Egy rovinji utca
36. Nice sea shells - 
Szép tengerikagylók
38. Look at this balcony, lions are holding it - 
Ezt a balkont az oroszlánok tartják.
39. It is very heavy, you can see on his face. - 
Nehéz lehet nagyon, amint az látszik az arcán.
40. Church of St Eufemia - 
A Szent Eufémia templom
41. Church of St Eufemia - 
A Szent Eufémia templom
42. Click the boy to see how is he playing. - 
Kattints a képre, nézd meg, hogy játszik a fiú.
43. Klári 44. Sunset -  Naplemente 45. Sunset and fast boat -  Naplemente és gyorshajó
46. The fast boat is arriving from Venice-  A gyorshajó Velencéből jön 47. A street in Rovinj-  Egy rovinji utca 48. A street in Rovinj-  Egy rovinji utca 49. The lion gate in Rovinj- 
Az oroszlános kapu Rovinjban
50. Romantic evening in Rovinj- 
Romantikus este Rovinjban
51. Sunset in Rovinj - 
Rovinji naplemente
52. Sunset in Rovinj - 
Rovinji naplemente
53. Sunset in Rovinj - 
Rovinji naplemente
54. Sunset in Rovinj - 
Rovinji naplemente
THE APARTMANT CAMP - AZ APARTMAN CAMPING 
55. The street where we lived - 
Ebben az utcában laktunk
56. He always came for breakfast -  Ő mindig megjelent a reggelinél57. He became our little friend -  Ő lett a kis barátunk58. Beautiful plants in the garden -  A kertben szép növények voltak
59. Evening swimming - 
Esti fürdés
60. Sunset and threatening dark clouds -  Naplemente és fenygető kinézetű sötét felhők61. Our sunset ballet show -  Alkonyati balett bemutatónk62. Sunset with beer -  Naplemente sörrel


63. Adriatic sunset - 
Naplemente az Adrián
64. Adriatic sunset - 
Naplemente az Adrián
SHORT STOP IN BOLJUN - Boljun is a small hilltop village in Central Istria, in picturesque environment, in west direction of Učka mountain. It has 73 inhabitants. Main occupation is farming.
RÖVID LÁTOGATÁS BOLJUNBAN - Bojun egy kis hegyi falu az Isztria belsejében, festői környezetben, az Učka hegységtől nyugatra. 73 lakosa van, akik mezőgazdasából élnek.
65. Panorama of Boljun - 
Boljun látképe
66. Boljun67. The bigger church "Sveti Juraj" (St George) of Boljun -  A nagyobbik boljuni templom, "Sveti Juraj" (Szt. György)68. Church tower-
 Templom torony
69. In the fortress of  Boljun - 
A boljuni erődben
70. Rondella71. View from the fortress to Učka mountain -  Az erődből az Učka hegyre van kilátás72. Anguis fragilis (or slow worm or blind worm) -  Lábatlan gyík - in Croatian: sljepić
73. The "konoba" (means restaurant) - 
A "konoba" (vendéglő) 
74. The main square - A főtér 75. Cows -  Tehenek76. The house of our friends -  Barátaink háza


 

MAIN PAGE

  

HIKING PAGE