2010 April 21 - Budapest 


HIKING PAGE


MAIN PAGE

Click to any of the pictures  - Kattints bármelyik képre .

The Heroes' Square in Budapest - A Hősök tere Budapesten

The Heroes' Square in Budapest is surrounded by two important buildings: Museum of Fine Arts on the left and Palace of Art (or more accurately Hall of Art) on the right. In the middle of the square  there is  a column topped by a statue of archangel Gabriel. The column is surrounded by the statues of the seven ancient tribe leaders: Árpád, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm. The back of the monument consists of two  colonnades, each with seven statues representing great figures of Hungarian history.
A budapesti Hősők tere bal oldalán a Szépművészeti Múzeum és jobb oldalán a Műcsarnok épülete áll. A tér közepén levő oszlop teteján Gábriel arkangyal szobra van. Az oszlop körül a hét magyar vezér -  Árpád, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm - szobra található.  A műemlékegyüttes fontos része a negyedkör alakú oszlopsor, amely mindegyikében hét fontos magyar történelmi személyiség szobra látható.

History of the Millenium Monument - A Milleniumi Emlékmű emlékmű története
a./ The monument was built in 1896 for the 1000th anniversary (Millenium) of the Hungarian State.  - A Milleniumi Emlékmű Magyarország ezeredéves fennállására készült 1896-ben.


b./ The opening celebration in 1896.  - Az 1896-os megnyitó ünnepség.

c./ Preparation for the 1st-of-May celebration in 1919 during the "short communism" (Tanácsköztársaság)  - Május elseje ünneplésére készülnek  1919-ben, a Tanácsköztársaság idején.


d./ The moument and the obelisque were covered by red textile as the color of communism.  - Az emlékművet és az oszlopt is vörös drapériával vonták be.


e./ A new statue was erected: Marx with a worker and a peasant.  - Egy új szobrot is állítottak: Marx egy munkással és egy paraszttal.f./ Further developments of teh monument in 1925.  - Az emlékmű továbbfejlesztett képe 1925-ből.The Millenium Monument - A Milleneumi Emlékmű
The name of each hero and the subject of the relief, from left to right
A hősök neve és a dombormű témája, balról jobbra haladva

       
Stephen I of HungaryLadislaus I of HungaryColoman of HungaryAndrew II of HungaryBéla IV of HungaryCharles I of HungaryLouis I of Hungary
John HunyadiMatthias Corvinus of HungaryStephen BocskaiGabriel BethlenImre ThökölyFrancis II RákócziLajos Kossuth
St. Stephen receives the crown from an emissary of the PopeSt. Ladislaus slays the Cumanian abductorColoman prohibits the burning of witchesAndrew leads a crusadeBéla rebuilds the country after the Mongol invasionLadislaus IV defeats Ottogar at the battle of MarchfeldLouis the Great occupies NaplesThe battle of Nándor-
fehérvár
Matthias with his scholarsHajdú soldiers defeat the imperial forcesBethlen concludes a treaty with BohemiaThe battle of SzikszóRákóczi returns from PolandKossuth rallies the peasants of the Great Plain
Szent IstvánSzent LászlóKönyves KálmánII. AndrásIV. BélaKároly RóbertNagy
Lajos
Hunyadi JánosCorvin MátyásBocskai IstvánBethlen GáborThököly ImreII. Rákóczi FerencKossuth Lajos
Szt. István átveszi a koronát a pápai küldöttőlSzt. László megöli a kun leányrablótKálmán betiltja a boszorkány- égetéstAndrás keresztes- háborút vezetBéla újjáépíti az országot a mongol- invázió utánIV László legyőzi Ottokárt a morvamezei (dürnkruti) csatábanNagy Lajos elfoglalja NápolytA nándor- fehérvári csataMátyás tudósai körébenHajdú katonák legyőzik a császári haderőketBethlen egyezséget köt Csehország- galA szikszói csataRákóczi hazatér Lengyel- országbólKossuth paraszt- toborzója az Alföldön


Photos - Képek

1. The seven Hungarian tribe leaders
A hét magyar vezér:
Árpád, Előd, Ond, Kond, Tas,
Huba, Töhötöm
2. Castle Vajdahunyad - Copy of a castle in Transylvania. Plan was made in the year of the Milleneum (1896), completed in 1908. - Vajdahunyadvár. Eredetije Erdélyben van.  Tervei a Milleneum (1896) idején készültek, 1908-ben lett kész.
3. Chapell of Ják
Jáki kápolna
4. Anonymus or Bele Regis Notarius, the unnamed notary of Béla - Anonymus, Béla névtelen jegyzője
5. Mariza6. Mariza, Klári7. Palace of Art in Budapest (1895)  - Műcsarnok (1895), Budapest8. Hungarian State Opera House (1884)  - Magyar Állami Operház (1884)
9. Klári, Mariza10. Ági, Mariza