2010. April
One day in Warsaw, Poland
Egy nap Varsóban, Lengyelországban


HIKING PAGE


MAIN PAGE

Click to any of the pictures  - Kattints bármelyik képre 
This was Gábor's business trip with some nice photos. - Gábor dolgozni járt itt és néhány szép képet is készített.

The modern district of Warsaw - Varsó modern városrésze


1. We stayed in Novotel Central, in the heart of Wrsaw. - A Novotel Centrálnban laktunk Varsó szívében.
2-3. View from our room, on the 29th floor. - Kilátás a 29. emeleti szobánkból.
4. View from our room, on the 29th floor. - Kilátás a 29. emeleti szobánkból.
5. Palace of culture and science. Between 1955 - 57 it was the highest building in Europe (231 meter). - A kultúra és tudomány palotája. 1955 és 57 között Európa legmagasabb épülete volt (231 m). 6. The Central Station and the Golden Terraces Shopping Centre. - A Központi Pályaudvar és az Arany Teraszok bevásárló központ. 7. A fast rider- Egy gyors közlekedő.

8. The palace was a gift of the Sovietunion, built buy 3500 Soviet workers (1952-55). - Az épület a Szovjetúnió ajándéka volt és 3500 munkás építette fel 1952 és 55 között.


9. Palace of culture and science.  - A kultúra és tudomány palotája.10. A new skyscraper  - Egy új felhőkarcoló
The old town of Warsaw - Varsó óvárosa
11. Palace Czapskich (1680-1705), is today the Academy of Fine Arts. - A Czapskich palota ma a Képzőművészeti Akadémia épülete. 12. Castle Stanisłav Staszic and  the statue of Copernicus -  Stanisłav Staszic kastély és előtte Kopernikusz szobra. 13.  Castle Stanisłav Staszic and  the statue of Copernicus -  Stanisłav Staszic kastély és előtte Kopernikusz szobra. 14. Street Krakowskie Przedmiescie and the Holy Cross Church
A Krakowskie Przemiescie és a Szent Kerszt templom
15. Christ with the Cross. "Raise your hearts" -  Krisztus a kereszttel. "Emeljétek fel szíveteket." 16. The Holy Cross Church inside - A Szent Kereszt templom belseje. 17. List of people who were killed in  the TU 154 airplane crash of 10 April 2010 at Smolensk - A szomlenszki TU154-es balesetben 2010 április 10-én elhúnytak névsora. 18. The photos and names  of those who were killed in  the TU 154 airplane crash of 10 April 2010 at Smolensk - A szomlenszki TU154-es balesetben 2010 április 10-én elhúnytak képe és neve.
19. Caryatids - Kariatidák 20. The Baroque and Neoclassical Carmelite church - A barokk és neoklasszikus karmelita templom 21. The Carmelite church inside - A Karmelita templom belseje 22. The church of the Vistations of St Joseph and the statue of Cardinal Stefan Wyszynski - Szent józsef meglátogatásának temploma és előtte Stefan Wyszynski lengyel bíboros szobra.
22. The church of the Vistations of St Joseph and the statue of Cardinal Stefan Wyszynski - Szent józsef meglátogatásának temploma és előtte Stefan Wyszynski lengyel bíboros szobra. 24. Wrought iron fence - Kovácsoltvas kerítés 25. Wrought iron fence - Kovácsoltvas kerítés 26. Flag of Poland, flag of Warsawa, black ribbon for the victims.  - A lengyel zászló,  a varsói zászló és feketeszalag az áldozatok tiszteletére.
27. St Anne Chruch and Bell Tower - Szent Anna templom és harangtorony 28St Anne Chruch inside - A Szent Anna templom belseje 29. Plac Zamkowy.
The historic center of Warsaw is UNESCO WOrld Heritage site.
- Varsó történelmi városközpontja az UNESCO Világörökség rész.
30. The oldtown was totally damaged in the Secind World War, and was rebuilt later. - A II. Világháborúban porrárombolt Varsó óvárosát teljesen újjáépítették.
31. The Royal Castle of Warsaw today - A varói királyi palota ma 32. The Royal Castle of Warsaw in 1945 - A varói királyi palota 1945-ben 33. Resonstruction plan from 1834 - Rekonstrukciór terv 1843-ból 34. The oldtown in the 1600s years - Az óváros az 1600-as években 
35. Drinking Tyskie beer - Tyskie sör mellett 36. St John church  - Szent János templom 37. Oldtown market place  - Az óvárosi piactér 38. Oldtown market place  - Az óvárosi piactér
39. Oldtown market place  - Az óvárosi piactér 40. Part of the historical fortification "Barbican" - A Barbakán történelmi városfal egy része 41. Part of the historical fortification "Barbican" - A Barbakán történelmi városfal egy része 42. Burial ceremony in a church - Temetési szertartás egy templom előtt
43. Moument of the Warsaw Uprising (created in 2004)- A Varsói  Felkelés emlékműve (2004-ben készült) 44.  Moument of the Warsaw Uprising - A Varsói  Felkelés emlékműve  45.  Moument of the Warsaw Uprising - A Varsói  Felkelés emlékműve 
46.  Palace Krasinskich - Krasinskich Palota  47. Monument of the Fallen and Murdered in the East (Gulag, Katin)  - A keleten elesettek és meggyilkoltak emlékműve (Gulag, Katin)48. Palace of culture and science.  - A kultúra és tudomány palotája. 
49. Pizzeria  50. Pizzeria  51. Frederyk Chopin piano competition - Frederyk Chopin zongoraverseny  52. Panorama from hotel room - Kilátás a hotelszobából  
Further photos of Warsaw - További képek Varsóból
53. Shopping Mall in Warsaw - Bevásárlóközpont Varsóban 54. Hard Rock Coffee   55. Złote Tarasy - Golden Terrace shopping centre - Arany terasz bevásárlóközpont 56. Złote Tarasy - Golden Terrace shopping centre - Arany terasz bevásárlóközpont
57. The total area is 205.000 m2.
- A teljes terület 205.000 m2.
58. The construction was completed in 2007. - A központ 2007-ben készült el. 59. Złote Tarasy - Golden Terrace shopping centre - Arany terasz bevásárlóközpont 60. Złote Tarasy - Golden Terrace shopping centre - Arany terasz bevásárlóközpont

MAIN PAGE

  

HIKING PAGE     

61. Remains of an old house - Egy régi ház maradványa 62. Chopin statue in Warsaw - Chopin emlékmű Varsóban63. Chopin statue in Warsaw - Chopin emlékmű Varsóban