2009.04.06-08.  Bucharest, Romania
               Bukarest, Románia
 


HIKING PAGE


MAIN PAGE

 Kattints bármelyik képre - Click to any of the pictures

This was Gábor's work trip to Bucharest.  -    Gábor dolgozott Bukarestben.

1. Word Trade Plaza
 
2. Wires everywhere
Sok a vezeték minedenütt
3. View from the hotel room
Kilátás a hotelszobából
4. Wires -  Vezetékek
5. Tram
Villamos
6. Tram inside
Villamos belseje
7. View with wires
Kilátás vezetékekkel
8. View without wires
Kilátás vezetékek
nélkül
9. George Enescu National Museum
George Enescu Nemzeti Múzeum
10. George Enescu National Museum  (1898-1900)
George Enescu Nemzeti Múzeum
11. St Vasil church
Szt. Vaszil templom (1847)
12. St Vasil church
Szt. Vaszil templom (1847)
13. St Vasil church
Szt. Vaszil templom (1847)
14. St Nicholas Tabacu Church
Szt. Miklós Tabacu templom (1847)
15. The original decayed wooden church was rebuilt in 1710 by Dima Tabacu  - Az eredeti elpusztult fatamplomot 1710-ben Dima Tabacu építette újjá. 16. The dome inside
A kupola
17. Icon of Szt Nicholas
Szent Miklós ikonja
18. Statues - Szobrok 19. Another church
Egy másik templom
20. The building of Royal Philharmonics
A Királyi Filharmónikusok épülete
21-22-23-24. The Revival's monument - "Eternal Glory to the Romanian revolution and its heroes from december 1989"
Az újjászületés emlékműve - "Örök dicsőség a román forradalomnak és hőseinek, 1989 december"
25. Old and new combination -
A régi és új ötvözete
26. Another church
Egy másik templom
27. Statue - Szobor 28. Hotel Novotel
29. Cercul Miltar National
 
30. 31. Interesting building
Érdekes épület
32. Interesting buildings
Érdekes épületek
33. Church
Templom
34.Church inside
Templom belseje
35. Church inside
Templom belseje
36. Parliament Palace (Casa Poporului) in Bucharest - world's largest civilian administrative building
- A Parlament Palota (Casa Poporului) Bukarestben a világ legnagyobb közigazgatási épülete
37. The Palace was designed and nearly completed by the Ceauşescu regime, and has 1100 rooms - A Palotát a Nicolae Ceauşescu idejében tervezték és majdnem felépítették, és 1100 szobája van. 38. View from the Place to the Romanian "Champs Elisee"
Kilátás a Palotából a román  "Champs Elisee"-re
39. Unity Boulevard ( the longest boulevard in Bucharest, with 41 fountains and 1 meter larger than Champs Elisee) - Bulevardul Unirii - Az Egység sugárútja (Bukarest leghosszabb útja, 41 szökőkúttal, .s 1 méterrel szélesebb, mint a Champs Elisee) 40. Unity Boulevard -
Bulevardul Unirii
-
Az Egység sugárútja
   

MAIN PAGE

  

HIKING PAGE      

41. Wires, wires, wires ....
Drótok, drótok, drótok....