2009.02.28. 
Hum and Roč, the Glagolitic towns
Hum és Roč, a glagolit városkák


HIKING PAGE

MAIN PAGE

Kattints bármelyik képre - Click to any of the pictures


We made a day trip to Peninsula Istria (Croatia). We visited:
   the charming Hum, the smallest town in the world
   the Galgolitic Alley, with ancient Croatian scripts and relics
   and Roč, the town where the first (Glagolitic) book was printed
These place are not  among the touristic places, but  really worth to see.

Kirándultunk az Isztrián, az alábbi helyeken:
   a bájos Hum, a világ legkisebb városa;
   a
Galgolite Ösvény, az ó-horvát írás emlékeivel
   és Roč, ahol az első Glagolit könyvet nyomtatták

Ezek nem taroznak szokványos turistajárt helyek közé, de valóban érdemes felkeresni őket.


Read more - Itt olvashatsz többet:
http://izletipoistri.bloger.hr/post/roc--hum--kotli-aleja-glagoljasa/1197707.aspx    (Croatian, horvát)

1. Crossing the mountains, we found some snow
A hegyeken átkelve még láttunk havat
2. On Peninsula Istria it was nice spring weather
Az Isztrián már tavaszias idő volt
3. Sandstone formations
Homokkő formációk
4. Sandstone formations
Homokkő formációk
5. Town Hum was our first destination
Hum városka volt első megállónk
6. It is written here: Hum the smallest town in the world - Ide az van írva: Hum a világ legkisebb városa

7. The bronze town gate with Galgolitis script
A bronz várokapu glgolit írással

8. The town gate
A városkapu
  
9. The bell tower
A harangtorony
10. Palmtree
Pálmafa
11. Street with old houses
Utcakép, régi házakkal
12. Palmtree and two of us
Pálmafa és mi ketten
13. The two street of the town
A városka két utcája
14. Folk musicians - Népzenészek 15. Folk violoncello, with two strings and interesting arch - Népi kisbőgő, két húrral és érdekes vonóval 16. The church of the town, last rebuilt in 1802 - A városka templomát utoljára 1802-ben építették át
17. Pulpit. A hand is holding the cross which holds a lantern. - A szószékből egy kéz nyúlik ki, mely feszületet tart és ezen lóg a lámpás. 18. Small grass field next to the church - A templom mellett kicsiny zöld rét van. 19. View from the town: on the car park and the cemetery - Kilátás a városból: az autóparkolóra, és a temetőre 20. The upper part of the town sqaure - A főtér felső része
21. The lower part of the town sqaure - A főtér falsó része 22. The bell tower and the church (since the 12nd century sevral times rebuilt)  A harangtorony és a templom (a XII. szd. óta sokszor átépítették) 23. Cemetery - Temető 24. The resting place of Juri Žakan (see also photo 31) - Juri Žakan nyughelye (ld. még a 31. képen)
25. Big Glagolotic letters made of stone - Kőből faragott glagolit betűk 26. Table of Cyrill and Method - Cirill és Metód asztala 27. Sunbathing lizard - Napozó gyík 28. The Frorum (main square) in town Roč - Roč városka fóruma
29. The town gate of Roč - Roč városkapuja 30. Two neighbouring church in Roč - Roč két szomszédos temploma 31. The first Croatian printed book, the Missal of 1483, was prepared in Roc by Juri Žakan - Juri Žakan nyomtatta az első horvát misekönyvet 1483-ban 32. Inside the St Anthon Church (11th cent.) - A Szent Antal templom (11. szd.) belseje
33. Pulpit. A hand is holding the cross. - A szószékből egy kéz nyúlik ki, mely feszületet tart. 34. The church organ - A templom orgonája 35. Wild boar baby and rabbit - Vadcoca és vadnyúl 36. WILD bear - VAD medve
 

 

 

 

MAIN PAGE

  

HIKING PAGE        

Hum and Roč on the map of Istria
Hum és Roč Isztria térképén
The Glagolitic alphabet
A Glagolit ábécé