7. MOSTAR - BOSNIA-HERCEGOVINA


Back to MONTENEGRO page
 

MAP OF BOSNIA HERZEGOVINA
The country is politically decentralized and comprises two governing entities, the Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska, with District Brčko as a de facto third entity.

BOSZNIA HERCEGOVINA TÉRKÉPE
Az ország mai alkotmányos berendezkedését a háborút lezáró daytoni békeszerződés (1995) határozza meg. Bosznia-Hercegovina két entitásból áll, az ország területének 51%-át kitevő Bosznia-Hercegovinai Föderációból (Federacija Bosne i Hercegovine/Федерација Босне и Херцеговине – elterjedtebb nevén bosnyák-horvát föderáció), amely bosnyák, illetve horvát többségű kantonokból áll, és a közigazgatásilag egységes Szerb Köztársaságból (Република Српска / Republika Srpska). Egy harmadik entitás Brčko város és környéke. amely közvetlen szövetségi igazgatás alatt áll.

OLD TOWN OF MOSTAR - MOSTAR ÓVÁROSA

1. Mostar was named after its Old Bridge (Bosnian, Croatian and Serbian: "Stari Most")
Mostar nevét az Öreg Hídról kapta ("Stari Most" - bosnyák, szerb és horvát nyelven)
2. Unfortunately the Old Bridge was totally destroyed in the war of 1993.
Sajnos az Öreg Híd teljesen elpusztult az 1993-as háborúban.
3. The bridge was rebuilt and completed in 2004.
A hidat újjáépítették, 2004-ben lett kész.
4. The bridge today looks perfectly same as before (this photo is from 1986)
A mai híd az egykorinak tökéletes mása (ez a fotó 1986-ból származik)
5. As a tourist attraction: a young man jumped down into the river Neretva - A turisták kedvéért egy fiatalember éppen a vízbe ugrott a hídról 6. Jumping
Az ugrás
7. Jumping
Az ugrás
8. Old street
Régi utca
9. The Old Bridge has marble pavement - Az Öreg Híd burkolata márványból van 10. River Neretva
A
Neretva folyó
11. The original bridg was built in the 16th century by Turks
Az eredeti hidat a törökök építették a 16. században
12. The old town was destroyed in the war, and what you see here is mostly a rebuilt copy of the buildings. -  Az itt látható épületeket ujjáépítették, mert a háború alatt elpusztultak.
13. View from the Old Bridge: River Neretva, old houses and Koski Mehmet Pasina Mosque
Kilátás az Öreg Hídról: A Neretva folyó, régi épületek és  Koski Mehmet Pasa mecsetje
14. These houses were also reconstructed
Ezek is újjáépített házak
15. Gift shops
Ajándéküzletek
15. Mostar is on the World Heritage List since 2005 - Mostar a Világörökség része 2005 óta 16. A Mosque in the foreground.
The Catholic Church in the background was recently renovated
. - Az előtérben egy mecset, a háttérben a nemrég renovált katolikus templom.
17. Koski Mehmet Pasina Mosque was also destroyed in the war, and rebuilt later.
Koski Mehmet Pasa mecsetje is romba dőlt a háború alatt, és később újjáépítették.
18. The big cross on the hill is dedicated to teh victims of  the war
A hegy tetején nagy keresztet emeltek a háború áldozatainak az emlékére
19. View from the minarett of Koski Mehmet Pasina Mosque
Kilátás a Koski Mehmet Pasa mecset minarettjéből.
20. View from the minarett of Koski Mehmet Pasina Mosque
Kilátás a Koski Mehmet Pasa mecset minarettjéből.
21. View from the minarett of Koski Mehmet Pasina Mosque
Kilátás a Koski Mehmet Pasa mecset minarettjéből.
22. Inside the mosque
A mecset belseje
23. Inside the mosque
A mecset belseje
24. The Arabic text means: Who believes in destiny, escaped from sadness - Az arab szöveg jelentése: Aki elfogadja a sorát, megmenekül a szomorúságtól. 25. A pedestrian bridge, similar to the Old Bridge
Egy gyalogos híd, hasonló az Öreg Hídhoz
26. A memento of the war: DON'T FORGET 1993
A háborúra emlékeztet ez a kő és a repeszdarabok: NE FELEDD EL A 93-AS HÁBORÚT
 


Érdekes olvasmányok Mostarról:

   Mostar a háborús időkben, 15 évvel ezelőtt
   A mostari Öreg híd rekonstrukciója
   Utinapló Mostarról (2008.aug.)
   Utibeszámoló Mostarról (2004, Győrffy Árpád) és más boszniai helyekről
 

OTHER PHOTOS FROM BOSNIA - EGYÉB FOTÓK BOSZNIÁBÓL

27.  Road into the clouds
Út a felhőkbe
28. Little church and monument in Bosnia - Kis templom és emlékmű Boszniában 29. Lonley cow on the highway
Magányos tehán az országúton
30. Ruined shops
Lerombolt üzletek
31. Fruit seller along the highway
Országúti gyümölcsárusok
32. In the valley of the Neretva
A Neretva völgyében
33. In the valley of the Neretva
A Neretva völgyében
34. In the valley of the Neretva
A Neretva völgyében
35. In the valley of the Neretva
A Neretva völgyében
36. In the valley of the Neretva
A Neretva völgyében
37. In the valley of the Neretva
A Neretva völgyében
38. In the valley of the Neretva
A Neretva völgyében
39. A village mosque
Mecset egy faluban
40. Modern Christian church
Modern keresztény templom
41. Christian church
Keresztény templom
42. Funny building
Vicces épület
43. Thousands of ruined houses
Lerombolt házak ezrei
44. Ruined house
Lerombolt ház
45. Ruined house
Lerombolt ház
46. Bosnia has nice new houses, and new villages, and hotels
Boszniában szépek az új házak, új falvak épültek és új hotelek is